Изабери језик:
Тема броја

ТРАДИЦИЈА И САВРЕМЕНИ ДРУШТВЕНИ ПРОЦЕСИ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА И ЦРНА ГОРА – (НЕ)ОДРЖИВЕ МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ ТВОРЕВИНЕ

Сажетак

У овом научном раду аутор се позабавио мултиетничким и мултинационалним творевинама које себи стављају у изглед конституисање грађанског концепта државе-нације, и проблемима са којим се по том питању сусрећу две недовршене државолике творевине: Босна и Херцеговина и Црна Гора. Предмет истраживања је (не)могућност конституисања Босне и Херцеговине и Црне Горе на принципима грађанске државе. Значај истраживања огледа се у указивању на (не)могућност њиховог конституисања у стабилне државне творевине национално-грађанског типа, у указивању на положај српског народа у овим државним творевинама, те у покушају да се обезбеди регионална стабилност на Западном Балкану кроз покушаје расветљавања и овог проблема. Проблемско питање трагало би за запитаношћу: како омогућити стабилизацију мултетничких и мултинационалних творевина какве су БиХ и Црна Гора, а да при томе ове творевине не буду сметња за остваривање националних права српског народа у њима? Методи који су у ра­ду примењени су: аналитички метод, метод посматрања, анализа садржаја, метод генерализације, упоредни метод и сл. Овај рад ће се, дакле, позабавити Босном и Херцеговином и Црном Гором као мултиетничким и мултинационалним државама, и могућностима њиховог конституисања на принципима модерних, ефикасних грађанских држава, а да се из тога избегну сложености државног устројства и стабилизације политичког легитимитета.

кључне речи:

Референце

  1. Богдановић Русидор: Ново државно уређење Државне заједница Србија и Црна Гора, Номос, Београд, 2003.
  2. Banović Damir, Gavrić Saša: “Ustavna reforma u Bosni i Hercegovini”, Politička misao, 2/2010, Fakultet političke znanosti, Zagreb, 2010.
  3. Бошковић, Петар: Бела књига одбране државне заједнице Србије и Црне Го­ре, НИЦ Војска, Београд, 2005.
  4. Додик, Милорад: “О суду и тужилаштву БиХ, или како је БиХ настала”, Нова српска политичка мисао, 3-4/2010: 117-135, Београд, 2010.
  5. Кецмановић, Ненад: “Босна у трећој деценији овог вијека петнаест – сценарија расплета”, Српска политичка мисао, 2/2012: 401-420, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  6. Кецмановић, Ненад: “Будућност Републике Српске у маказама САД и ЕУ”, Нова српска политичка мисао, 3-4/2010: 45-63, Београд, 2010.
  7. Кнежевић, Милош: Изневерена држава – Србија и Црна Гора у времену разлаза, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  8. Коматина, Милија: Црна Гора и српско питање – прилог проучавању интегративних и дезинтегративних токова, Завет, Београд, 1999.
  9. Mrduljaš, Saša: „Hrvatska politika unutar BiH u kontekstu deklarativnoga i real­noga prostornog opsega hrvatske zajednice Republike Herceg-Bosne (1991­1994)“, Društvena istraživanja, 4-5/2009, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Split, 2009.
  10. Петровић, Драган, Станковић, Владан: Заједничка држава Србије и Црне Го­ре, Институт за политичке студије, Београд, 2006.
  11. Савић, Снежана: “Уставни положај Републике Српске у Босни и Херцеговини”, Нова српска политичка мисао, 1/2011: 79-86, Посебно издање, Бео­град, 2011.
  12. Савић, С.: “Уставни положај Републике Српске у Босни и Херцеговини”, Но­ва српска политичка мисао, 1/2011: 79-86, Посебно издање, Београд, 2011
  13. Станковић, Владан: “Српско питање у постреферендумској Црној Гори”, По­литичка ревија, 03/06: 521-530, Институт за политичке студије, Београд, 2006.
  14. Станковић, Владан: “Грађански концепт црногорске нације технологија асимилације Срба in vivo”, Политичка ревија, 4/2011: 69-88, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  15. Станковић Владан, Милосављевић Зоран: “Уставни положај Републике Српске”, Српска политичка мисао, 1/2012: 461-486, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  16. Суботић, Момчило: „Евроатланско расрбљавање Црне Горе“, Политичка ревија, 4/2011:89-105, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  17. Суботић Момчило: „Проблеми етничког идентитета и политичког-државног ентитета босанско-херцеговачких Муслимана“, Политичка ревија, 3/2008:741-764, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  18. Суботић, Момчило: „Српски национални идентитет историјски и савремени изазови“, Политичка ревија, 3/2011:1-34, Институт за политичке студије, Београд.
  19. Шуковић Мијат: Црна Гора – од федерације ка независности, ЦАНУ, Цетиње, 2001.
периодика Српска политичка мисао 4/2012 УДК 321(497.16)(497.6) 301-318