Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

BEZBEDNOST BALKANA I RUSIJA

Sažetak

Predmet analize ovog rada jeste sagledavanje bitnih činilaca bezbednosti Balkana i delovanja Ruske Federacije (u daljem tekstu: Rusija) u tom kontekstu, sa posebnim osvrtom na poziciju Republike Srbije. U toku izrade ovog teksta primenjivane su standardne metode, kao što su analiza, sinteza, istorijski metod, metoda analize sadržaja, a u određenom smislu i modelovanje, odnosno, traganje za načinom da se izbegnu problemi sa kojima se Balkan suočavao tokom proteklih decenija. Istraživanje je pokazalo da je ova tema neophodna barem iz tri razloga. Prvo, na Balkanu se povećava broj vanregionalnih faktora koji imaju uticaj na mnoge procese, pa i na bezbednost. Drugo, bezbednost Balkana i dalje je nestabilna i gotovo ni jedan problem zbog kojih su izbijali oružani sukobi 1990-tih godina, nije do kraja razrešen. Treće, ne prestaju da se ispoljavaju različiti oblici izazova, rizika i pretnji po odbranu i bezbednost Republike Srbije. Iz navedenih razloga sasvim je opravdano da predmet istraživanja bude i tema: „Bezbednost Balkana i Rusija“, sa posebnim osvrtom na položaj i bezbednost Republike Srbije. U okviru ove teme razmatraće se sledeće celine: (1) Balkan: „bure baruta“ ili zona mira; (2) Uticaj vanregionalnih faktora na bezbednost Balkana i pozicija Republike Srbije; (3) Bezbednost Balkana i Rusija.

Ključne reči:

Reference

  • Гаћиновић Радослав, Отимање Косова и Метохије, НИЦ „Војска“, Београд, 2004.
  • Гаћиновић Радослав (ур.), зборник Отимање Косова и Метохије, ИПС, Београд, 2012.
  • Дугин Александар, Основи геополитике 1, Екопрес, Зрењанин, 2004.
  • Јовановић Живадин, 1244 кључ мира у Европи, Београдски форум за свет равноправних, Српска књижевна задруга, Београд, 2018.
  • Килибарда Зоран, Основи геополитике, ФБ, Београд, 2008.
  • Крга Бранко, „Српско – руски односи: кризне 90-те године 20. века“, Национални интерес, 1-2/2009, ИПС, Београд, 2009.
  • Крга Бранко, Стратегија националне безбедности у теорији и пракси, МЦ „Одбрана“, Београд, 2017.
  • Степић Миломир, Геополитика неоевроазијства, Институт за политичке науке, Београд, 2013.
  • Степић Миломир: Косово и Метохија – постмодерни геополитички експеримент, ИПС, Београд, 2012.
  • Степић Миломир: У вртлогу балканизације, СЛ СРЈ, Београд, 2001.
  • Толваишис Леонас, „Последице НАТО напада на СРЈ за спољну политику Руске Федерације“, Зборник радова 1/2019, ФДБ, Београд, 2019.
  • Трифковић Срђа, „Руска стратешка доктрина за 21. век, Русија и Балкан у савременом свету, Удружење „Српско-руски мост“ , Бања Лука, 2012.
  • Цвијић Јован. Балканско полуострво и јужнословенске земље, Београд, 1966.
  • Шушић Славољуб, Геополитички кошмар Балкана, ВИЗ, Београд, 2004.
PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 2/2019 2/2019 УДК: 355.02(497)(470+571) 155-171
ç