Izaberi jezik:
Tema broja

AKTUELNO

BARIJERE ZA USPEŠNO UPRAVLJANJE PROMENAMA U JAVNOM SEKTORU VOJVODINE

Sažetak

Promene koje se dešavaju u svim sferama života u Srbiji, posebno u poslovnom okruženju, zahtevaju i pripremanje zaposlenih u organizacijama za realizaciju poželjnih promena. Jedan od najčešćih uzroka neuspelih promena nalazi se u velikom broju otpora promenama, koje zaposleni iskazuju već na samom početku uvođenja promena. U radu se analiziraju rezultati pilot istraživanja otpora promenama u šest vojvođanskih organizacija, različitih delatnosti u okviru javnog sektora. Uzorak istraživanja je prigodan i ne dozvoljava uopštavanje rezultata na širi uzorak, ali je indikativan i ukazuje na suštinske probleme sa kojima se suočavaju nosioci promena. Rezultati mogu poslužiti kao podloga za projektovanje koncepta upravljanja promenama u javnom sekto­ru AP Vojvodine.

Ključne reči:

Reference

  1. Burnes B.: Managing change, Pitman publishing, London, 2000.
  2. Bridges W.: Managing Transitions, Perseus Books, New York, 1991.
  3. Carnall C.: Managing change in organizations, Prentice Hall Europe, Hertfordshire, 1999.
  4. Drucker P.: Managing in a time of Great change, Truman Talley Books, New York, 1995.
  5. Грубић-Нешић Л.: Развој људских ресурса, АБ принт, Нови Сад, 2005.
  6. Котер Џ.: Вођење промене, Желнид. Београд, 1998.
  7. Kotter J.: The Heart of Change, Harvard Business School Press, Boston, 2002.
  8. Kreitner R., Kinicki A.: Organizational Behavior, McGraw-Hill, New York, 2001.
  9. Крстић, Д.: Психолошки речник. Београд: Савремена администрација, 1991.
  10. Maurer R.: Beyond the wall of resistance, Bard books, Inc.Austin, Texas, 1996.
  11. Narayanan V K.: Managing Technology and Innovation for Competitive Adventage, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 2001.
  12. O’Toole J.: Leading change, Jossey Bass Inc, San Francisco,1995.
  13. Schermerhom-Hunt-Osbom: Organizational behavior, John Wiley&Son Inc. 2003.
  14. Solomon M. Bamossy G. Askegaard S.: Consumer behavior, Prentice Hall, Edinburh, 1999.
  15. Senior B.: Organisational change, Prentice Hall, Edinburgh, 2002.
PERIODIKA Politička revija 1/2010 УДК: 005+342.97(497.113) 331-344
ç