Изабери језик:
Тема броја

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ РЕФОРМЕ И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

БАНКАРСТВО: УЗРОК ИЛИ БРАНА ОД ФИНАНСИЈСКИХ КРИЗА

Сажетак

У јеку најновијих дешавања на светском финансијском тржишту, после пропасти неколико великих финансијских конгло­мерата, актуелизује се старо питање о подвајању комерцијалног и инвестиционог банкарства. Показало се да су захуктали егзотични послови са хартијама од вредности били главни покретач финансијског краха и, с тим у вези, као решење намеће се раздвајање инвестиционих и комерцијалних банкарских послова. Главни аргумент је да се не сме дозволити да новац пореских обвезника поново лечи проблеме банака у приватном власништву, проблеме проузроковане лошим проценама и одлукама амбициозних менаџера. Указује се на чињеницу да кривце за кризу треба превасходно тражити у себичној људској природи, а не у одређеним еволутивним системима (као што је развијено финансијско тржиште). Рад се у првом делу фокусира на развој универзалног банкарства. Даље су указује на предности и мањкавости овог концепта, да би се у последњем делу сумирали оквири нових оштрих регулаторних прописа и препорука у овом сегменту финансијског тржишта. То је одговор на реалне економске губитке, с једне, и на притисак јавности, с друге стране.

кључне речи:

Референце

  1. Allen, Bill, Chan, Ka Kei, Milne, Alistair i Thomas, Steve, „Basel III: Is the cure worse than the disease?“, International Review of Financial Analysis, бр. 25, децембар
  2. Cabral, Ricardo, „A perspective on the symptoms and causes of the financial cri­sis“, Journal of Banking & Finance, бр. 37, 1(2013).
  3. Dietrich, Diemo i Vollmer, Uwe, „Are universal banks bad for financial stability? Germany during the world financial crisis“, Quarterly Review of Economics and Finance, бр. 52, 2/2012.
  4. Greenspan, Alan, The Age of Turbulence, Penguin Press New York, 2007.
  5. Heffernan, Shelagh, Modern Banking, John Wiley and Sons, 2005.
  6. Krugman, Paul, The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008, W. Norton and Company New York, 2009.
  7. Levin, Ross, „Financial Development and Economic Growth“, Journal of Eco­nomic Literature, American Economic Association, бр. 2/1997, стр. 717-718.
  8. Mitchener, James, Kris Richardson, Gary, Does “Skin in the Game” Reduce Risk Taking? Leverage, Liability and the Long-Run Consequences of New Deal Banking Reforms“, Explorations in Economic History, рад прихваћен за објављивање, Internet, sciencedirectcom.proxy.kobson.nb.rs:2048/science/article/pii/S001449831300017X?np=y, 04/07/2013.
  9. Mitchener, Kris James i Wheelock, David, „Does the structure of banking markets affect economic growth? Evidence from U.S. state banking markets“, Explora­tions in Economic History, бр. 50, 2/2013.
  10. Neal, Larry i White, N.Eugene, „The Glass-Steagall Actin historical perspective“, Quarterly Review of Economics and Finance, 52, 2/2012.
  11. Neuhann, Daniel i Saidi, Farzad, The Rise of the Universal Bank: Financial Archi­tecture and Firm Volatility in the United States, http://w4.stern.nyu.edu/finance/docs/pdfs/Seminars/123f-saidi.pdf, 03/07/2013.
  12. Павловић, Владан и Љумовић, Исидора, „Финансијска регулатива у САД као покретач кризе“, Рачуноводство, 53, 5-6/2009.
  13. Pelaez, Carlos i Pelaez, A. Carlos, Financial Regulation after Global Reces­sion, Palgrave Macmillan, 2009.
  14. Schilbach, Jan, Universal banks: Optimal for clients and financial stability, De­utsche bank research, Internet, http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_ENPR0D/PR0D0000000000296976.pdf, 03/07/2013.
  15. Tabarrok, Alexander, „The Separation of Commercial and Investment banking: The Morgans vs. The Rockefellers“, The Quarterly Journal of Austrian Eco­nomics, бр. 1/1998.
  16. Vallascas, Francesco i Keasey, Kevin, „Bank resilience to systemic shocks and the stability of banking systems: Small is beautiful“, Journal of International Mo­ney and Finance, бр. 31, 6/2012.
  17. Volcker, Paul, Ring-fencing banks is not enough, The Telegraph, http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/9561624/Paul-Volckerring-fencing-banks-is-not-enough.html, 03/07/2013.
  18. Walter, Ingo, „Universal banking and financial architecture“, Quarterly Review of Economics and Finance, бр. 53, мај, 2/2013.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2014 УДК 336.71:338.124.4 35-48