Изабери језик:
Тема броја

НАЦИЈА, ИСТОРИЈА, НАЦИОНАЛНИ ОДНОСИ

БАЛКАНСКО ПИТАЊЕ У ВРЕМЕ БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА

Сажетак

Аутор полази од хипотезе да је Балкан богата територија која је привлачила освајаче или су они, у циљу великих освајања или ратних сукоба, морали да пређу простор Балкана. Велике силе, па чак и савези Великих сила нису могли да удовоље сопственим интересима а да не угрозе интересе балканских народа. Велики рат је посведочио да велики сукоби за собом остављају велика разарања. И поред жеље да се рат предупреди дипломатијом, међународним конференцијаамас, склапањем међудржавних савеза ситуација неретко измакне контроли. Због тога је важно истраживати узроке сукоба и на време решавати надолазеће кризе.

кључне речи:

Референце

  • АСАНУ-11721: дипломатсак преписка Николе Пашића, видети Пашићев извештај М.И.Ј. од 10.10.1983.
  • Blaisdell D. C.: European Financial Control in the Ottoman Empire, New York, 1929.
  • Грчић М.: Општа политичка географија, Географски факултет ПМФ, Београд, 1989.
  • Екмечић М.: Стварање Југославије 1790-1918, књига друга, Просвета, Београд, 1989.
  • Живановић Ж.: Политичка историја Србије у другој половини деветнаестог века, књига прва, Геца Кон, Београд, 1923.
  • Кнежевић М.: Србија и Русија, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  • Митриновић Ч, Брашић М. Н.: Југословенске народне скупштине и сабори, Издање Народне скупштине Краљевине Југославије, Београд, 1937.
  • Љубојевић Р.: “О политичком насиљу у Србији у време распада османског царства”, Политичка ревија, бр. 4, 2009.
  • Минклер Х.: Империје – логика владавине светом-од старог Рима до Сједињених Држава, Службени гласник, Београд, 2009.
  • Растовић А.: Велика Британија и Србија 1878-1889, Службени лист СРЈ и Историјски институт Српске академије наука и уметности, Београд, 2000.
  • Ристић Ј.: Дипломатска историја Србије, књига прва, Просвета, Београд, 1896.
  • Симеуновић Д.: Нововековне политичке идеје у Срба, књига прва,  Институт за политичке студије –Београд и Правни факултет-Бања Лука, Београд, 2003.
  • Степић М.: У вртлогу балканизације, Службени лист СРЈ и Институт за геополитичке студије, Београд, 2001.
  • Ћоровић В.: Односи између Србије и Аустроугарске у XX веку, Штампа државне штампарије Краљевине Југославије, Београд, 1936.
периодика Национални интерес 2/2021 2/2021 УДК 316.356.4:321.01]:316.32 205-217