Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

БАЛКАН У МРЕЖИ ГЛОБАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ОДНОСА/МЕГАТРЕНДОВА, И ЊИХОВЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ НА СТАБИЛНОСТ И КУЛТУРУ МИРА

Сажетак

У раду аутор разматра глобалне мегатрендове у савременом свету и њихове импликације по мир и стабилност. У овом контексту он се у својој анализи фокусира на место и улогу Балкана у контексту глобалних и регионалних односа. У раду аутор се посебно бави питањем геополитичке транзиције Балкана и потребом афирмације културе мира као предпоставке развоја и стабилности на овом геопростору.

 

кључне речи:

Референце

  1. Held D., McGrew A. Globalisation/Anti-Globalisation, Polity Press, Cambridge, 2002.
  2. Галтунг Ј. Мирним путем до мира, Службени гласник, Београд, 2009.
  3. Митровић Љ. „Религија, медији и култура мира’’, Српска политичка мисао, ИПС, Београд, 1/2010.
  4. Митровић Љ. Савремени Балкан у кључу геополитике, Институт за политичке студије, Београд, 2004.
  5. Митровић Љ. Транзиција у периферни капитализам, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  6. Naisbitt, J. Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives, New York, 1982.
  7. Митровић Љ. Култура мира, појам и функције, Институт за социологију, Филозофски факултет, Ниш, 2006.
  8. Naisbitt Ј., Aburdene P., Megatrends 2000, New York, 1990.
  9. Pokrajac S. Tranzicija i tehnologija, Beograd, 2000.
периодика Политичка ревија 2/2012 УДК: 316.334.3(497) 303-312