Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

AЗИЈСКИ ПАЦИФИК И АМЕРИЧКО-КИНЕСКО НАДМЕТАЊЕ

Сажетак

У тексту се анализира америчко-кинеско надметање које има прогресивну тенденцију и својом комплексношћу тешко је контролисано што чини реалним опасност од даље интензивне радикализације њихових односа. Тaj ривалитет добија посебне димензије нa простору азијског Пацифика чија јединствена геополитичка особеност подстиче снажну концентрисаност америчко-кинеских интереса, САД да оспоре све јаснији смер дискредитације сопствене моћи, а Кине да потврди своје све извесније лидерство. Конфронтираност њихових интереса упућује на неизвесност у погледу будућих безбедносних трендова на простору азијског Пацифика.
Кроз призму реалполитичке теорије међународних односа и надметања за моћ као суштинског одређења односа међу државама, као и геополитичких школа које истичу примарни значају поморске моћи, у фокусу истраживачке пажње су анализа стратешких опредељења и амбиција САД и Кине на азијском Пацифику као једном од најзначајнијих геополитчких средишта савремене светске политике. Компарација стратешких амбиција и на њима заснованих политика у којима стратешка осетљивост Источног и Јужнокинеског мора има посебан значај, јасно наговештава дугорочну супротстављеност америчко-кинеских интереса, чинећи тако конфликтни контекст доминантним у њиховим билатералним односима. Kонфликтни потенцијал у њиховим односима примарно ће одређивати карактер односа у региону, доприносећи да односи на том простору буду, комплексни, нејасни и потенцијално експлозивни.
Аутори закључују да надметање Кине и САД има нарастајући ток који ће, имајући у виду изражен тренд снажне поларизације односа у међународној политици, укључујући и несагледиве последице пандемије Корона вируса која наставља да још интензивније дискредитује поредак који је успоставио западни свет, додатно заоштравати потенцијални сукоб САД и Кине на азијском Пацифику као глобалном чворишту савременог света.

кључне речи:

Референце

  • Avijucki, Vjačeslav. 2009. Kontinentalne geopolitike. Beograd: CLIO.
  • Bremer, Ijan. 2015. Supersila: Tri moguća scenarija uloge Amerike u svetu. Beograd: CIRSD.
  • Bžežinski, Zbignjev. 2013. Amerika-Kina i sudbina sveta Strateška vizija. Beograd: Albatros Plus, FB.
  • Cao, Huhua, and Jeremy Palitel. 2016. Facing China as New Global Superpower. New York: Springer. doi: 101007/978-981-287-823-6.
  • Cordesman, H. Antony. 2016. Evolving Strategies in U.S.-China Military Balance. Washington: Center for Strategic and International Studies.
  • Cordesman, H. Antony. 2018. Chinese Strategy, Militarry Forces, and Economics: The Metrics of Cooperation, Competition and/or Conflict. Washington: Center for Strategic and International Studies.
  • Cordesmen, H. Anthony. 2019. China, s New 2019 Defence White Paper. Washington: Center for Strategic and International Studies.
  • Global Security. “Oil and Gas in the South China Sea Region.”, http://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratly-oil.htm.
  • Jianwei, Wang, and Song Weiqing. 2016. China, The European Union and International Politics of Global Gowenance. New York: Palgrave Macmilan.
  • Kejgen, Robert. 2009. Povratak istorije i kraj snova. Beograd: Centar za civilno-vojne odnose.
  • Kilibarda, Zoran, Miroslav Mladenović, i Vladimir Ajzenhamer. 2014. Geopolitičke perspektive savremenog sveta. Beograda: Fakultet bezbednosti.
  • Kilibarda, Zoran. 2008. Osnovi geopolitike. Beograd: Fakultet bezbednosti. Službeni glasnik.
  • Koker, Kristofer. 2006. Sumrak zapada. Beograd: Dosije.
  • Lai, David. 2013. Asia-Pacific: A Strategic Assessment, Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press.
  • Military Balance 2020, Chapter Two Comparative defence statistics Military Balance 2018, 2019, 2020.
  • Minkler, Herfrid. 2009. Imperije Logika vladavine svetom od Starog Rima do Sjedinjenih džava. Beograd: IP Albatros plus, JP Službeni glasnik.
  • Miršajmer, Džon. 2017. Tragedija politike velikih sila. Beograd: Udruženje za studije SAD u Srbiji, Čigoja štampa.
  • Mitrović, Dragana, i Dragan Trailović. 2014. „Geopolitika kineske energetske strategije u Centralnoj Aziji.” Srpska politička misao, 44 (2): 133-155. doi: 10.22182/spm.6442019.
  • Ofice of the Secretary of Defence. “Military and Security Developments Involving The Peopl’s Reapublic of China, a Final Reaport to Congres.” https://media.defense.gov/2020/Sep/01/2002488689/-1/-1/1/2020-DOD-CHINA-MILITARY-POWER-REPORT-FINAL.PDF.
  • Pierre, Rousset. 2018. Chinese geopolitics- continuities, inflections, uncertainties. Committee for the Abolition of iligitimate Debt.
  • Stepić, Milomir. 2016. Geopolitika, ideje, teorije, koncepcije. Beograd: Institut za političke studije.
  • Stevic, Ljiljana. 2016. “Influence and Role of USA in the PR China and Japan Relations.” Asian Issues, 2 (1): 49-66.
  • Stojanović, Stanislav, i Žikica Bardžić. 2017. „Azijski Pacifik-globalni kofliktni potencijal.” Defendologija, 39-40.
  • Stojanović, Stanislav. 2009. Globalizacija i bezbednosne perspektive sveta. Beograd: VIZ.
  • Šenhua, Vang. 2013. „Narodna Republika Kina i bezbednost u Azijskom Pacifiku”, Završni rad, KŠU, Univerzitet odbrane: Vojna akademija.
  • The Department of Defense. “Sumary of the National Defense y Strategy of the United States of America 2018.”  https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf.
  • The State Council Office of The People’s Republic of China. 2019. China`s National Defence in the New Era. Beijing: Foreign Language Press.
  • The White House. “National Security Strategy of USA 2015.” https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy_2.pdf.
  • Trapara, Vladimir. 2020. „Ulazak u neomahanovski svet: savremeno pomorsko rivalstvo Kine i SAD.” Medjunarodni problemi, LXXII (1): 37-60. doi: 10.2298
  • Tunsjо, Оystein. 2018. The Return of Bipolarity in World Politics: China, the United States and Geostrutctural Realism. New York: Columbia University Press.
  • U.S. Embassy in Georgia. “National Security Strategy of USA 2017.” National Security Strategy of the United States of America | U.S. Embassy in Georgia (usembassy.gov).
  • Wijk, De Rob. 2015. Power Politics. Amsterdam: University Press.
  • Zorko, Marta. 2016. „Velika igra na Pacifiku: Povratak maritimne geopolitike i odnosi moći u Južnom kineskom moru.” Političke analize, XXIX.
периодика Српска политичка мисао 1/2021 1/2021 УДК 327::911.3(73)(510)(9) 111-143