Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

АВГУСТОВА ВЕРСКА ПОЛИТИКА

Сажетак

За време владавине Октавијана Августа Рим је претрпео највећу промену у својој историји – после 500 година, републику ја заменио принципат (прикривена монархија). Ова промена и свеобухватне реформе које су је пратиле створиле су од Рима највећу античку империју. Али, оне нису могле бити спроведене без истовременог процеса верског препорода. Као што је, кроз поштовање политичке традиције и институција републике, постепено увео монархију, Август је на сличан начин извршио и верску реформу – поштујући веру прадедова и њихових обичаја, увео је царску веру. Користећи историјско – правни метод, у раду ће бити указано на то како је овај владар обновио стару римску религију и у њу увео нови елемент – царски култ чије ће се последице осећати вековима касније.

кључне речи:

Референце

  1. Апијан, Римски грађански ратови (превод Стевановић, Б.), Култура, Београд, 1967.
  2. Бакен, Џ, Император Август, Минерва, Суботица-Београд, 1969.
  3. Beard, M., – North, J., – Price, S., Religions of Rome, Cambridge University Press, 2004.
  4. Бек, Х. Г., Византијски миленијум, CLIO – Глас српски, Београд – Бања Лука, 1998.
  5. Бујуклић, Ж., Forum Romanum, Правни факултет Универзитета у Београду – Досије, Београд, 2005.
  6. Bury, A., A History of the Roman Empire from its Foundation to the death of Marcus Aurelius (28 B.C.-180 A.D.), American Book Company, New York-Cincinnati-Chicago, 1900.
  7. Varro, On the Latin Language (with an English translation by Roland, K. G.), vol. I, Harvard University Press, London, 1938.
  8. Владетић, С., „Два начина за регулисање односа између цркве и државе у Византији, Слободе и права човека и грађанина у концепту новог законодавства Републике Србије” (приредио: Станко Бејатовић), књига I, Крагујевац, 2002.
  9. Светоније, Дванаест римских царева (превод Стјепан Хосу), Напријед, Загреб, 1978.
  10. Гај, Институције (превод Станојевић, О.), Завод за уџбенике, Београд, 2000.
  11. Дела Божанског Августа, превод и коментар: Снежана Ферјанчић, Београд, 2000
  12. Димезил, Ж., Древна римска религија (превод Новаковић, J.), Будућност. Сремски Карловци – Нови Сад, 1997.
  13. Dionysius of Halicarnassus, Roman Antiquities (Translated by Earnest Cary), Vol. II, Books 3-4, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1939.
  14. Dio’s Roman History (with an English translation by Cary, E.), W. Heinemann LTD – Harvard University Press, London – Cambridge, Massachusetts, 1955.
  15. Дјурант, В., Историја цивилизације, Цезар и Христ (превод Величков, Љ.), Београд, 1996.
  16. Ђанели, Ђ., Свештеници, вера и обреди, Антички Рим – панорама једне цивилизације (превод Брунети, Е., Брунети, М., Савић, М.), Вук Караџић-Просвета-Младинска књига, Београд-Љубљана, 1967.
  17. Ovid’s Fasti (with an English translation by Frazer, J. G.), Heinemann, W.- Putnam G.P., London-New York, 1959.
  18. Peterkul, Rimska povijest (prevod Miklić, J.), Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2006.
  19. Plutarh, Usporedni životopisi (prevod Dukat, Z.), I, II и III, August Cesarec, Zagreb, 1988.
  20. Полибије, Историје (превод Рицл, М.), I и II, Матица српска, Нови Сад, 1988.
  21. Propertius (with an English translation by Butler, H. E.), Putnam G.P., New York, 1916.
  22. Ростовцев, М., Историја старог света (Михајловић, М., Продановић-Ћурчија, Н.), Фамилет, Београд, 2004.
  23. Rushforth, G. McN., Latin Historical Inscriptions, The Clarendon Press, Oxford, 1893.
  24. Sandys, A., A Companion to Latin Studies, Cambridge University Press, London, 1910.
  25. Shuckburgh, E. , Augustus: the Life and Times of the Founder of the Roman Empire, T. Fisher Unwin, London, 1908.
  26. Станковић, Е., „Галерије и његов допринос хришћанству”, Зборник радова, 1700 година Миланског едикта (приредио: Мирослав Лазић), Правни факултет Универзитета у Нишу, 2013.
  27. Tацит, Анали (превод Црепајац, Љ.), БМГ, Београд, 2000.
  28. Тacit, Historije (prevod Miklić, J.), VPA, Zagreb, 1987.
  29. The Geography of Strabo (with an English translation by Jonce, H. L.), Harvard University Press – W. Heinemann, Cambridge, Massachusetts – London, .
  30. Тhe History of Rome by Titus Livius (Translated from the Original, with notes and illustrations by Baker, G. A. M.), vol. I-VI, Bradford, S. F., Philadelphia, 1823.
  31. Fowler, W., The Roman Festivals of the Period of the Republic, Gorgias Prss LLC, New Jersey, 2004.
  32. Херодот, Историја (превод Арсенић, М.), Матица српска, Нови Сад, 1959.
  33. Хорације, Целокупна дела (превод Атанасијевић, М.), I и II, Народна библиотека „Вук Караџић”, Крагујевац, 2005.
  34. Cicero, The Letters to his Friends (with an English translation by Williams, G.), vol. II, Cambridge University Press, London, 1952.
  35. Watson, A., The Digest of Justinian, Vol. I, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1998.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2014 УДК 322:340.152 181-198