Изабери језик:
Тема броја

ИСТОРИЈСКО ПОЛИТИЧКИ ОГЛЕДИ

АУТОНОМИЈА ЈУЖНОГ ТИРОЛА КАО ПРИМЕР РЕШАВАЊА ПОЛОЖАЈА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Сажетак

Положај и заштита мањина представљају једно од кључних политичких питања будући да националне мањине могу бити како фактор унапређења међусуседских односа, тако и стални “камен спотицања”. Положај и заштита мањина су један од показатеља ефикасности политике мултикултуралности, степена демократизације и политичке стабилности сваке државе. Етнички конфликти и мањински проблеми нашли су плодно тло на подручју Балкану, али нису непознати ни у развијеним демократским државама. Пози­тивна искуства неких од тих земаља могу представљати путоказ ка решавању мањинских проблема у другим државама. Из тог разлога посебну пажњу посветићемо анализи већинско-мањинских односа у Италији која је положај немачке националне мањине и заштиту мањинских права у области Јужног Тирола решила на ефикасан и успешан начин.

кључне речи:

Референце

  1. Alcock A (1970). History of the South Tirol Question, Michael Joseph, London.
  2. Bmnner, G (1996). Nationaliti Problems and Minorities Conflicts in Eastern Euro­pe, Besterlemann Foundation Publishera, Gutersloh.
  3. Bockler, S (1996). ”The South Tyrol: 75 Years of Ethnic Conflict and Peaceful Coexistence” у: Положај мањина у Савезној Републици Југославији, САНУ – Одељење друштвених наука, Београд, књига 19.
  4. Добрковић, Н (1998). ”Алто Адиђе (Јужни Тирол) модел решавања статуса националних мањина?”, Међународни проблеми, Институт за међународну политику и привреду, Београд. Год L, 1, №. 3-4.
  5. Добрковић, Н (1996). ”Искуство Јужног Тирола и решавање положаја наци­оналних мањина”, у: Положај мањина у Савезној Републици Југославији, САНУ – Одељење друштвених наука, Београд, књига 19.
  6. Науклер, Е (2001). ”Аутономија Аландских острва модел за узор или извор инспирације”, Аландска острва – пример успешне аутономије, Институт за упоредно право, Форум за етничке односе, Београд.
  7. Радушки, Н (2008). ”Европски модели остваривања права националних мањина – пример Финске”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, год. 15, 20, No. 1-2.
  8. Rady, M (1995). ”Minorities Right and Self-Determination in Contemporary East­ern Europe”, Nationalism and Minorities, Center for Human Rights of Univer­sity of Essex, Forum for Ethnic Relations, Institut of Social Sciences. Belgrade.
  9. Таталовић, С (2001). Мањински народи и демокрација, Центар за толеранцију и дијалог, Подгорица.
  10. Таталовић, С (2001). “Права јужнотиролских Немаца”, у: Мањински народи и демокрација, Центар за толеранцију и дијалог, Подгорица.
  11. Wiberg, H (1996).”Ethnicity, Identity, Coflict” Ethnicity in Postcommunism, Insti­tute of Social Sciences, Forum for Ethnic Relations, Europe and the Balkans, Belgrade.
периодика Српска политичка мисао 2/2009 УДК: 323.14(450.323) 233-244