Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

АРКТИЧКО ПИТАЊЕ И УТИЦАЈ НА БЕЗБЕДНОСТ ЕВРОПЕ

Сажетак

Арктичко питање постаје једно од најважнијих у међународним односима. Када је у питању међународна безбедност, овај регион се помиње због три ствари: 1) геостратегијског значаја, 2) утицаја климатских промена на топљење леденог покривача и заштиту биодиверзитета, 3) и експлоатације фосилних горива. Сведоци смо процеса милитаризације Арктика, а од односа снага кључних геополитичких играча, њихових циљева и међусобних веза, зависи и брзина климатских промена, енергетска безбедност и економска будућност европских држава. Неповољно по европске државе је што ЕУ као важан чинилац европске безбедности није директно укључена у политичке процесе доношења кључних одлука о будућности Арктика, а истовремено није војно способна да се наметне као чинилац у том процесу.

кључне речи:

Референце

  1. Cupalová, Marcela, „Energetická bezpečtnost EU“, у: Energetická bezpečtnost-geopolitické souvislosti, Praha: Vysoká škola mezinároních a veřejných vztahů Praha, 2008.
  2. Farley, Robert, „The Ultimate Cold Warrior: 5 Weapons Russia Could Use in an Arctic War“, National Interest, December 14 2014, доступно на: http://nationalinterest.org/feature/the-ultimate-cold-warrior-5-weapons-russia-could-use-arctic-11784, приступљено 05. 05. 2015.
  3. Гонсалес, Дарја, „Ојмјакон: живот у најхладнијем насељу на планети“, Руска реч, 14.јул 2012, доступно на: http://ruskarec.ru/articles/2012/07/14/ojmjakon_zivot_u_najhladnijem_naselju_na_planetihtml, приступљено 05. 05. 2015.
  4. Hardarson, Ólafur Th., „Icelandic Security and Foreign Policy“, Cooperation and Conflict, Vol. XX, 1985.
  5. Hotez, Peter, „Neglected Infections of Poverty among the Indigenous Peoples of the Arctic“, PLOS Neglected Tropical Diseases, 4 (1), 2010, доступно на: http://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0000606, приступљено 05. 05. 2015.
  6. Hubáček, Miloš, Moře v plamenech, Praha: Panorama, 1983
  7. Huebert, Robert, „Canadian Arctic Maritime Security: The Return to Canadaˈs Third Ocean“, Canadian Military Journal, Vol. 8, No. 2, 2007.
  8. Kral, Michael, Idlout, Lori, Minore, Bruce, Dyck, Ronald, Kirmayer, Laurence, „Unikkartuit: Meanings of Well-Being, Unhappiness, Health, and Community Change Among Inuit in Nunavut, Canada“, American Journal of Community Psychology, Vol. 48, Is. 3-4,
  9. Кrejčí, Oskar, Mezinárodní politika, Praha: Ekopress, 2010.
  10. Lehti, Venla, Niemelä, Solja, Hoyen, Christina, Mandell, Donald, Sourander, Andre, „Mental health, substance use and suicidal behaviour among young people in the Arctic: A systematical review“, Social Science & Medicine, Vol. 69, Issue 8, 2009.
  11. Liddell, Henry George, Scott, Robert, A Greek-English Lexicon, Perseus Digital Library, 2012. Доступно на: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A04.0057%3Aentry%3D%2315193&redirect=true, приступљено 05. 05. 2015.
  12. Mcghee, Robert, The last imaginary place: a human history of the Arctic world, Oxford: Oxford University Press, 2005
  13. Nielsen, Nikolaj, „China beats EU to Arctic Council membership“, EU Observer, 16 May 2013, доступно на: https://euobserver.com/eu-china/120138, приступљено 05. 05. 2015.
  14. Petrovich, Donald, Richter-Menge, Jacqueline, „Loss of sea ice in the Arctic”, Annual Review of Marine Science, Vol. 1,
  15. Пономарјов, Вадим, „Рат за енергију Севера“, Руска реч, 21. септембар 2012, доступно на: http://ruskarec.ru/articles/2012/09/21/rat_za_energiju_severahtml, приступљено 05. 05. 2015.
  16. Полеванов, Владимир, „Игра в Гольфстрим“, Око Планеты, 12.04.2012, доступно на: http://oko-planet.su/pogoda/listpogoda/page,2,112118-vladimir-polevanov-igra-v-golfstrim.html, приступљено 05. 05. 2015.
  17. Пророковић, Душан, Геополитика Србије: положај и перспективе на почетку XXI века, Београд: Службени гласник, 2012.
  18. Саркисов, Ашот и др., „Проблемы радиационной реабилитации арктических морей, способы и пути их решения“, Арктик. Экология и экономика, No1, 2011
  19. Сењина, Олга, „Теретни бродови бирају руски Арктик“, Руска реч, 8. фебруар 2013, http://ruskarec.ru/economics/2013/02/08/teretni_brodovi_biraju_ruski_arktikhtm, приступљено 05. 05. 2015.
  20. Seversky, Alexander de, Air Power; Key to Survival, New York: Simon and Schuster, 1950.
  21. Singh, Abhijit, „The Creeping Militarisation of the Arctic“, The Diplomat, October 16 2013, доступно на: http://thediplomat.com/2013/10/the-creeping-militarization-of-the-arctic, приступљено 05. 05. 2015.
  22. Spohr, Alexandre Piffero et al., „The Militarization of the Arctic: Political, Economic and Climate Challenges”, UFRGSMUN/UFRGS Model United Nations Journal, 1, 2013.
  23. Stroeve, Jullienne et al., „Tracking the Arctic’s shrinking ice cover: another extreme September minimum in 2004.”, Geophysical Research Letters, Vol. 32, Issue 4, 2005, доступно на: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2004GL021810/abstract, приступљено 05. 05. 2015.
  24. Tedesco, Marco et al., „Record Summer Melt in Greenland in 2010“, EOS, Transactions American Geophysical Union, Vol. 92, Issue 15, 2011.
  25. „A Parliamentary Resolution on Icelandˈs Arctic Policy“, Reykjavík: Approved at Althingi 139th legislative session March 28 2011,2011.
  26. „Canadaˈs Northern Strategy: Our North, Our Heritage, Our Future“, Ottawa: Government of Canada, Minister of Indian Affairs nad Northern Development and Federal Interlocutor for Métis and Non-Status Indians, 2009.
  27. „Council conclusions on developing a European Union Policy towards the Arctic Region“, Brussels: Council of the European Union, Foreign Affairs Council meeting , 12 May 2014.
  28. „Denmark, Greenland and the Faroe Islands: Kingdom of Denmark Strategy for the Arctic 2011-2020“, Copenhagen: Ministry of Foreign Affairs, 2011.
  29. „Developing a European Union Policy towards the Arctic Region: progress since 2008 and next steps”, Brussels: European Commission, 26.02.2012.
  30. „European Parliament resolution of 12 March 2014 on the EU strategy for the Arctic 2013/2595(RSP)“, Strasbourg: European Parliament, 12 March 2014.
  31. „Finlandˈs Strategy for the Arctic Region 2013“, Helsinki: Prime Ministerˈs Office Publication, 16/2013, 2013.
  32. „National Strategy for the Arctic Region“, Washington: The President of the Unidet States, May 10 2013, 2013.
  33. „New Building Blocks in the North: The next step in the Govermentˈs High North Strategy“, Oslo: Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2009.
  34. „Основы государственной политики Российской федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу“, Москва: Президент Российской Федерации, Пр – 1969 от 18 сентября 2008 г., 2008.
  35. „Sveriges strategi för den arktiska regionen“, Stockholm: Sveriges regering, 2012.
  36. Arctic Council: http://www.arctic-council.org, приступљено 05. 05. 2015.
  37. Barents Euro-Arctic Council: http://www.beac.st, приступљено 05. 05. 2015.
  38. CIA World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xq.html, приступљено 05. 05. 2015.
  39. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru, приступљено 05. 05. 2015.
  40. Global Ocean Exploration: http://arcticocean.globaloceanexploration.com, приступљено 05. 05. 2015.
  41. Iñupiat of Arctic Alaska: http://arcticcircle.uconn.edu/HistoryCulture/Inupiat/, приступљено 05. 05. 2015.
  42. Руска реч: http://ruskarec.ru, приступљено 05. 05. 2015.
  43. US Energy Information Administration: http://www.eia.gov, приступљено 05. 05. 2015.
периодика Политика националне безбедности 1/2015 УДК 327:911.3(211-17):355.02(4) 187-208