Изабери језик:
Тема броја

РЕЛИГИЈА, ИЗБОРНА ПРАВА, РУСИЈА У ШТАМПИ СРБИЈЕ

АРАБИЗАЦИЈА НЕАРАПСКИХ МУСЛИМАНА И АНТРОПОЛОШКА ПРОМЕНА АРАПА

Сажетак

Утицај ислама на политички живот производи једну посебно видљиву и важну појаву. Ради се о арабизацији муслимана не Арапа, са једне стране, и промене расне структуре Арапа са друге. Услед прихватања ислама који је објављен на арапском језику, муслимани не-Арапи прихватају арапски као богослужбени језик, а затим као језик комуникације. Са временом они одбацују своје локалне језике и лингвистички се арабизују. Као последица тога и веза са Арапима полако се склапањем бракова мешају са Арапима. А како су бројнији од Арапа њихова расна структура преовладава и Арапи се од белаца претварају у црнце.

 

кључне речи:

Референце

  1. А. Кадић, Какав је народ арапски, Прва муслиманска накладна књижара, Мостар, 1915.
  2. Aneela Sultana, “Taliban or Terrorist? Some Reflection on Taliban’s Ide­ology”, Политикологија религије, год. 3, бр.1/2009.
  3. Вахид Абд ал Мегид, “Динамичност турског кретања и статичност арапских политика”, Српска политичка мисао, бр. 1-2011.
  4. Весна Трифуновић, “Мултикултуларизам и образовање: проблем плурализације идентитета”, Српска политичка мисао, бр. 2/2012.
  5. Драган Новаковић, “Исламска заједница у функцији остваривања албанских националних интереса”, Политикологија религије, год. 1, бр.1/2007.
  6. Драган М. Новаковић, “Исламска есхатологија”, Политичка ревија, бр. 4/2011.
  7. Живојин Ђурић, Владимир Ајзенхамер, “Политички систем Турске на размеђу кемализма и исламизма”, Српска политичка мисао, бр. 4/2011.
  8. Зоран Милошевић, “Европска унија и ислам”, Српска политичка ми­сао, бр. 2/2012.
  9. Зоран Милошевић, “Религија и национални идентитет – од прозели­тизма до модерних социјалних технологија”, Српска политичка ми­сао, бр. 4/2011.
  10. Зоран Павловић, Ненад Аврамовић, “Суверенитет и мултикултурализам”, Српска политичка мисао, бр. 1/2012.
  11. Elie Al Hindy, “The New Jerusalem: An Oriental Christian Perspective”, Политикологија религије, год. 5, бр. 2/2011.
  12. Иванов Н.А., Османское завоевание арбских стран, Москва,1984.
  13. Јамина Инђић, Утицај ислама на положај жене у БИХ, од 1990­-2005, магистарски рад, ФПН, Београд, 2010.
  14. Козлов В.И. Националности СССР, Москва, 1982.
  15. Martina Ambrosini, “Pope Benedict XVI and Regensburg Lecture: The Representation of Islam and the Clash of Civilizations in the Italian media”, Политикологија религије, год. 5, бр. 2/2011.
  16. Miroljub Jevtic, “Political Sciences and Religion”, год. 1, Политикологија религије, бр. 1/2007.
  17. Мiki Bozinovich, “Politology of religion”, Политикологија религије, год. 1, бр. 2/2009.
  18. Мирољуб Јевтић, “Мултикултурно друштво и религија”, Српска по­литичка мисао, бр. 3/2011.
  19. Miroljub Jevtic, “Political Sciences and Religion”, Политикологија религије, год. 1, бр. 1/2007.
  20. Мирољуб Јевтић, Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2009.
  21. Мирољуб Јевтић, Савремени џихад као рат, Никола Пашић, Београд, 2001.
  22. Мухамед Наср, Вехабије као продужетак селефије, Политичка ревија, бр. 2/2011.
  23. Petit Larousse, Paris, 1988.
  24. Нада Радушки «Међусобна детерминисаност националног и језичког идентитета -демографски аспект», Политичка ревија, бр. 3/2012.
  25. Ратко Љубојевић, «Неконтолисана сила као инструмент освајачке по­литике османскиох власти», Национални интерес, бр. 1/2011.
  26. Слободан Јанковић, «Промене на Блиском истоку и у свереној Африци – ка постсувереном светском поретку», Национални интерес, бр. 2/2011.
  27. Stephan and Nandy Ronart, Concise Encyclopaedia of Arrabic Civiliza­tion, Djambatan, Amstredam, 1959.
  28. Tekin Alp, The Turkish and Pan/Turkish ideal, Liberty press, стр.7, б. г.
  29. Fatimah Husein, “Jerusalem and the Jews: The Wiew of Indonesian Mus­lim Student Activistes”, Политикологија религије, год. 5, бр. 2/2011.
  30. Филип Хити, Историја Арапа, Веселин Маслеша, Сарајево, 2 фототипско изд., 1983.
  31. Џафар Абдулмахди Сахиб, “Арапско виђење балканских муслимана: покушај расветљавања улоге исламских фундаменталиста”, Политикологија религије, год, 2, бр. 1/2008.
  32. http://www.afrik-news.com/artide17279.html
  33. http://archive.ekathimerini.com/4dcgi/_w_artides_ world_1_19/03/2005_54211
  34. http://muslim.matrimonialsindia.com/arabic-muslim-groom
периодика Политичка ревија 1/2013 УДК: 316.722(=411.21):28 255-273