Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

ANTINOMIJE NACIONALNE (NE)MOĆI: GLOBALIZACIJSKI I GEOPOLITIČKI KONTEKST NACIONALNE BEZBEDNOSTI SRBIJE

Sažetak

U radu ćemo nastojati da analiziramo faktore nacionalne (ne)moći Srbije u kontekstu politike nacionalne bezbednosti. Glavni akcenti analize biće usmereni na po nama dva ključna segmenta nacionalne moći, uticaja političkih elita koje bi trebalo da definišu, organizuju i odgovorno kontrolišu sprovođenje mera i aktivnosti na zaštiti vitalnih interesa nacije i države i uvećanja kapaciteta nacionalne moći, kao i geopolitički kontekst koji u velikoj meri opredeljuje procene, poteze i mere u definisanju politike nacionalne bezbednosti Republike Srbije.

Ključne reči:

Reference

  1. Гајић, А., „Између евроатлантизма и евроазијства – положај савремене Србије“, у посебном броју Културе полиса: Геополитчки положај Србије и Балкана између евроатлантизма и евроазијства, Нови Сад, 2015.
  2. Гаћиновић, Р., „Стратегија националне безбедности, стратешки документ државе“, Национални интерес, 3/2009, Институт за политичке студије, Београд
  3. Гускова, Ј., „Савремени геополитички положај Србије, као резултат активности спољног фактора у условима глобализације“, у зборнику Србија у савременом геостратешком окружењу, Одбрана, Београд, 2010.
  4. Деспотовић, Љ., Геополитика деструкције, Каирос, Сремски Карловци, 2015.
  5. Деспотовић, Љ., Српска геополитичка парадигма, Каирос, Сремски Карловци, 2012.
  6. Деспотовић, Љ., Јевтовић, З., „Конструкција и деконструкција идентитета и међународне интеграције“, Српска политичка мисао, 2/2015, ИПС, Београд
  7. Ејдус, Ф., „Контрола конвенционалног наоружања на Западном Балкану“, у зборнику Србија у европском и глобалном контексту, ФПН, Београд, 2012.
  8. Јевтовић, З., „Асиметрична борба за утицајем на Балкану“, у посебном броју Културеполиса: Геополитчки положај Србије и Балкана између евроатлантизма и евроазијства, Нови Сад, 2015.
  9. Ковач, М., „Стратегија националне безбедности Србије“, у зборнику Србија у савременом геостратешком окружењу, Одбрана, Београд, 2010.
  10. Мијалковски, М., Ђорђевић, И., Неухватљивост националне моћи, Службени гласник, Београд, 2010.
  11. Мирковић, Т., Америчка војна стратегија, Одбрана, Београд, 2012.
  12. Нишић, С., Глобална сила и безбедност Балкана, ВИЗ, Београд, 2002.
  13. Перишић, С., Нова геополитика Русије, Одбрана, Београд, 2015.
  14. Савановић, А., Георге Сорос „отворено друштво“ као идеја, идеологија и политичка пракса, ФПН, Бања Лука, 2014.
  15. Симић, Д., Живојиновић, Д., „Различита виђења распореда моћи у међународним односима после хладног рата“, у зборнику Србија у европском и глобалном контексту, ФПН, Београд, 2012.
  16. Степић, М., Геополитика неоевроазијства, ИПС, Београд, 2013.
  17. Суботић, М., „Геополитичка стварност Срба“, у зборнику Србија, политички и институционални изазови, ИПС, Београд, 2008.
  18. Шушић, С., Геополитички кошмар Балкана, ВИЗ, Београд, 2004.

   

PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 2/2016 УДК: 327::911.3+316.32]: 355.02(497.11) 27-45
ç