Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI, OSVRTI I KRITIKE

ANTIKAPITALISTIČKI MENTALITET

Sažetak

Osvrt na knjigu: Ludwig von Mises, Antikapitalistički mentalitet (prevod Borna Jalšenjak), Ma­te d.o.o., Zagreb, 2010.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 3/2011 УДК 330.831(049.3) 375-383
ç