Изабери језик:
Тема броја

АПРИЛСКИ ИЗБОРИ 2022. ГОДИНЕ

АНКСИОЗНОСТ У ДОБА ИЗБОРА: ИЗБОРНО ПОНАШАЊЕ ГЛАСАЧА У КОНТЕКСТУ РУСКО-УКРАЈИНСКОГ РАТА

Сажетак

Предизборна кампања уочи избора 3. априла 2022. године одвијала се у специфичним условима. Свега девет дана након што је 15. фебруара 2022. године председник Републике Србије, Александар Вучић, расписао превремене парламентарне изборе, Руска федерација извршила је инвазију на Украјину. Рат који је трајао је током читаве предизборне кампање, креирао је специфичан комуникациони изазов за политичке странке. Осим тога, рат је утицао и на гласаче, побуђујући анксиозност услед евентуалног преливања негативних последица рата (безбедносних, економских, политичких, емотивних) на Србију. У овом раду управо анализирамо утицај ратом индуковане анксиозности на изборно понашање гласача. Квантитативни истраживачки дизајн подразумевао је анализу истраживања јавног мњења спроведеног непосредно након одржаних избора. Упитник постизборне сондаже био је фокусиран на проверу две хипотезе о утицај анксиозности на изборно понашање: (1) преусмеравање пажње гласача са унутарполитичких на спољнополитичке теме; (2) промену преференција гласача када је у питању доношење одлуке за кога ће гласати на изборима.

кључне речи:

Референце

  • Albertson, Bethany, and Shana Kushner Gadarian. 2015. Anxious politics: Democratic citizenship in a threatening world. Cambridge University Press.
  • Almond, Gabriel A. 1950. The American People and Foreign Policy. New York: Harcourt, Brace and Company.
  • Baron, Robert. 1987. “Interviewer’s Moods and Reactions to Job Applicants: The Influence of Affective States on Applied Social Judgments.” Journal of Applied Social Psychology 17 (10): 911-926. doi: 10.1111/j.1559-1816.1987.tb00298.x
  • Boittin, Margaret, Cecilia Mo Hyunjung, and Stephen Utych. 2020. “Can natural disasters have a rally’round the flag effect? The political consequences of Nepal’s 2015 earthquake.” Working Paper 3. UC Berkeley, University of Colorado Boulder and Boise State University.
  • Bisbee, James, and Dan Honig. 2022. “Flight to safety: COVID-induced changes in the intensity of status quo preference and voting behavior.” American Political Science Review 116(1): 70-86. doi: 10.1111/j.1467-9221.2008.00626.x
  • Holman, Mirya R., et al. 2019. “Terrorism, gender, and the 2016 US presidential election.“ Electoral Studies 61: 102033. doi: 10.1016/j.electstud.2019.03.009
  • Holman, Mirya R., Jennifer L. Merolla, and Elizabeth J. Zechmeister. 2016. “Terrorist threat, male stereotypes, and candidate evaluations.“ Political Research Quarterly 69.1: 134-147. doi: 10.1177/1065912915624
  • Jović, Nikola. 2019. „Racionalnost, emocije i afektivna revolucija: zašto su emocije zanemarene u politikološkim istraživanjima u Srbiji?“ Srpska politička misao 1 (63): 133-154. doi: 10.22182/spm.6312019.7.
  • Jović, Nikola. 2020. „Uloga emocija u donošenju političkih odluka: kritika teorije racionalnog izbora“. Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu: Fakultet političkih nauka.
  • Ladd, Jonathan McDonald, and Gabriel Lenz. 2008. “Reassessing the role of anxiety in vote choice.” Political Psychology 29 (2): 275–296. doi: 10.1111/j.1467-9221.2008.00626.x.
  • Lehrer, Roni, et al. 2021. “Crisis leadership approval: the opposing effects of perceived threat and anxiety.” Rad pod recenzijom preuzet sa: http://www.ronilehrer.com/docs/papers/crises_approval_fear_threat.pdf
  • Lippmann, Walter. 1955. Essays in the Public Philosophy. Boston: Little, Brown.
  • Marcus, George E., and Michael B. MacKuen. 1993. “Anxiety, enthusiasm, and the vote: The emotional underpinnings of learning and involvement during presidential campaigns.” American Political Science Review 87 (3): 672-685. doi: 10.2307/2938743
  • Marcus, George E., W. Russell Neuman, and Michael MacKuen. 2000. Affective intelligence and political judgment. University of Chicago Press.
  • Morgenstern, S., & Zechmeister, E. 2001. “Better the devil you know than the saint you don’t? Risk propensity and vote choice in Mexico.” Journal of Politics, 63 (1): 93-119. doi: 10.1111/0022-3816.00060
  • Nedeljković, Stevan i Milan Krstić. 2018. „Poglavlje 31: Postepeno (ne)usklađivanje“ U Zbornik radova: Evropa za mene, ur. Dragan R. Simić, Dejan Milenković i Dragan Živojinović, 651–69. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, Čigoja štampa.
  • Nezi, Roula. 2012. “Economic voting under the economic crisis: Evidence from Greece.” Electoral studies 31 (3): 498-505. doi: 10.1016/j.electstud.2012.02.007
  • Oatley, Keith. and Phil Johnson-Laird. 2013. “Cognitive Approaches to Emotions.” Trends in Cognitive Science (1280): 1-7. doi: 10.1016/j.tics.2013.12.004.
  • Page, Benjamin and Robert Shapiro. 1992. Education and Manipulation of Public Opinion. The Rational Public: Fifty Years of Trends in Americans’ Policy Preferences. Chicago: The University of Chicago Press.
  • Redlawsk, David, Andrew Civettini, and Richard Lau. 2007 “Affective intelligence and voting: Information processing and learning in a campaign.” The affect effect: Dynamics of emotion in political thinking and behavior: 152-179. doi:  10.7208/chicago/9780226574431.003.0007
  • Rečević, Tijana i Milan Krstić. 2019. „Svi na istoj strani? Kako spoljnopolitički odlučioci objašnjavaju vojnu neutralnost, a kako je građani shvataju.“ U Saradnja Srbije sa evroatlantskom zajednicom, ur. Stefan Surlić. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka i Institut za evropske poslove.
  • Robbins, J., Hunter, L., & Murray, G. R. 2013. “Voters versus terrorists: Analyzing the effect of terrorist events on voter turnout.” Journal of Peace Research, 50 (4): 495-508. doi: 10.1177/0022343313479814
  • Surzykiewicz, Janusz, et al. 2022. “Brief screening measures of mental health for war-related dysfunctional anxiety and negative persistent thinking.” Personality and Individual Differences 195 (111697). doi: 10.1016/j.paid.2022.111697.
  • Clarke, Harold D., Thomas J. Scotto, and Allan Kornberg. 2011. “Valence politics and economic crisis: Electoral choice in Canada 2008.” Electoral studies 30 (3): 438-449. doi: 10.1016/j.electstud.2010.11.006
  • Waters, Erika. 2008. “Feeling Good, Feeling Bad, and Feeling At-Risk: A Review of Incidental Affect’s Influence on Likelihood Estimates of Health Hazards and Life Events.” Journal of Risk Research 11 (5): 569–595. doi: 10.1080/13669870701715576.
  • Yam, Kai Chi, et al. 2020. “The rise of COVID-19 cases is associated with support for world leaders.” Proceedings of the National Academy of Sciences 117 (41): 25429-25433. doi: 10.1073/pnas.2009252117
периодика Српска политичка мисао - посебно издање 4/2022 Посебно издање 4/2022 УДК 324:165.5(497.11)“2022“ 275-305