Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

АНГЛО-АМЕРИЧКА УПОТРЕБА ИСЛАМА

Сажетак

У овом чланку аутор се бави историјом англо-америчке употребе радикалног исламизма. Најпре се објашњава модел овог вида инструментализације и износе се разлози зашто је у различитим околностима управо исламизам био веома корисно оруђе Енглеза и Американаца. Затим се даје историјски преглед најважнијих случајева ове сарадње. Обрађују се примери Лоренса од Арабије, Хладног рата, Авганистана, Босне и Чеченије, Арапског пролећа и на крају се говори о могућности употребе исламизма за држање западне Европе у покорности.

кључне речи:

Референце

  1. Белоусов, Ј, „Американский перевертыш: Исламское государство выходит из-под контроля США», Интервју са Александром Књазевим, Свободная пресса, 03. 02.2015, http://svpressa.ru/politic/article/111703/, приступљено 15. 04. 2015.
  2. Брекерс, М, Валтер, К, 11. 09. – десет година касније, Лагуна, Београд, 2012.
  3. Ganser, D, NATO’s Secret Armies, Cass, London, 2005.
  4. Ђурковић, М, „Фетулах Гјулен и џемат Хизмет“, у Ђурковић, М, Раковић, А, Турска – регионална сила?, ИЕС, Београд, 2013.
  5. Ђурковић, М, „Односи Турске и Сједињених америчких држава“, у Ђурковић, М, Раковић, А, Турска – регионална сила?, ИЕС, Београд, 2013.
  6. Engdahl, W, Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order, Pluto press, London, 2004.
  7. Јанковић, С, „Либијска криза и њене последице“, Међународна политика, бр. 1142, 2011.
  8. Јанковић, С, „Промене на Блиском истоку и у северној Африци – ка постсувереном светском поретку“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2, 2011.
  9. Јанковић, С, „Арапско проеће и могућност прекрајања постојећих граница у арапском свету“, Међународна политика, бр. 1152, 2013.
  10. Khalidi, R, Sowing Crisis: The Cold War and American Dominance in the Middle East, Boston: Beacon Press, 2009.
  11. Кинзер, С, Сви Шахови људи, Самиздат Б92, Београд, 2005
  12. Милошевић, З, Европски идентитет: Будућност Муслимана у Европској унији, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  13. Reventlow, Е, The Vampire of the Continent, Jackson Press, 1916
  14. Стариков, Н, Геополитика: как это делается, Питер, Санкт Петербург, 2013
  15. Canning, G, “State Departmenet Document Reveals Shpaing of Arab World ‘Civil Society’”, 2014, http://www.larouchepub.com/eiw/public/2014/eirv41n24-20140613/26-28_4124.pdf, приступљено 15. 04. 2015.
  16. Cardini, F, “L’Islam nell XXI secolo”, 2014, http://www.francocardini.net/minimacardiniana/2014/CARDINI%20-%20L%E2%80%99ISLAM%20NEL%20XXI%20SECOLO.pdf, приступљено 15. 04. 2015.
  17. Cooper, C, “Militant Islamist Movements in Egypt, Afganistana and Iran during the Cold War”, 2013, http://www.e-ir.info/2013/06/28/militant-islamist-movements-in-egypt-afghanistan-and-iran-during-the-cold-war/, приступљено 15. 04. 2015.
  18. Hartman, A, ‘”The Red Template”: US Policy in Soviet-Occupied Afghanistan’, Third World Quarterly, 23,
  19. “The Islamic veil Across Europe”, BBC, 1. 7. 2014, http://www.bbc.com/news/world-europe-13038095, приступљено 15. 04. 2015.
периодика Политика националне безбедности 1/2015 УДК 32(410)(73):28 209-229