Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI, PRIKAZI, POLEMIKE

ANATOMIJA SAVREMENE DRŽAVE

Sažetak

Prikaz knjige: Đorđe Stojanović, Živojin Đurić, Anatomija savremene države, Institut za političke studije, Beo­grad, 2012, 400 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 2/2013 УДК 321.01+316.334.3(049.3) 223-228
ç