Izaberi jezik:
Tema broja

Socijalna politika

ANALIZA SADRŽAJA U SOCIJALNOJ DELATNOSTI

Sažetak

Kritičko propitivanje, analiziranje, objašnjavanje i razumevanje, kao rezultat umeća prosuđivanja, za koje je potrebno stručno znanje i lična sposobnost kako bi se mogli izricati valjanji vrednosni sudovi o teorijama i empiriji socijalne delatnosti u konkretno-istorijskim uslovima, sve više i više pretpostavlja upotrebu analize sadržaja, u naučnim i isto tako u  stručnim istraživanjima i promišljanjima. Analizu sadržaja delanja, opštenja i ponašanja čovek vrši od svog nastanka.  Njena dva osnovna elementa su: značaj svetog, koje je omeđeno božanskim duhom, tajnovitošću, željom za približavanje savršenstvu i značaj ideologije koja pored lažnih i pristrasnih stavova sadrži i istinite iskaze o društvenoj stvarnosti i umetnosti. Interpretiranje socijalne prakse kao neposredne korisnosti (jedna od linija pragmatizma) ili prakse kao kriterija istine (vulgarni marksizma) više je nego jednostrano. Naime, ovaj pojam obuhvata različite vidove ljudske delatnosti: radikalnu transformaciju objektivne situacije, društvenu kooperaciju, komunikaciju, iskustveno stvaralaštvo, vrednosnu delatnost i  misaonu delatnost.

U ovom radu se prispituju osnovne epistemiološke i naučno metodološke pretpostavke analize sadržaja i ukazuje na njen značaj u istraživanju socijalnih procesa, koji uključuju i delatnost socijalnog rad(nik).

Ključne reči:

Reference

  • Фајгељ Станислав, Методе истраживања понашања, Центар за примењену психологију, Београд, 2007.
  • Станислав Фајгељ, Бора Кузмановић, Борислав Ђукановић, Приручник за социјална истраживања, ЦИД, Подгорица, 2004.
  • Халми Александар, Методологија истраживања у социјалном раду – квалитативни и квантитативни приступ, Алинеа; Загреб, 2001.
  • Илић Владимир, Посматрање и анализа садржаја, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, 2016.
  • Косик Карел, Дијалектика конкретног, Просвета,  Београд, 1968.
  • Марковић Михаило, Филозофски основи науке – изабрана дела Т1, предговор Слободана Жуњића, Бигз, Београд, 1994.
  • Марковић Михаило, Хуманизам и дијалектика, Просвета, Београд, 1967.
  • Милосављевић Славомир, Радосављевић Иван, Основи методологије политичких наука, Службени гласник, Београд, 2000.
  • Ришар Жан-Франоса, Тачно у подне, Clio, Београд, 2008.
  • Вилиг Кaрл, Квалитативна истраживања у психологији, Clio, Београд, 2016.
PERIODIKA Socijalna politika 1/2018 1/2018 УДК 303.64:304 25-45
ç