Изабери језик:
Тема броја

Социјална политика 2-3/2018

АНАЛИЗА КРИТИКА ЉУДСКИХ ПРАВА

Сажетак

Људска права сматрају се једним од највећих достигнућа данашњице, али су, исто тако, предмет жестоких критика. Рад се бави критичком анализом шест критика људских права: реалистичком, утилитристичком, марксистичком, културно-релативистичком или партикуларистичком, феминистичком и пост-колонијалном. Неутемељеност критика образложена је и јасно аргументована позивањем како на успостављене норме о људским правима, тако и логику. Критике људских права анализиране су  применом дескриптивне анализе, анализе садржаја и компаративно-историјског метода, чиме су описане карактеристике и мањкавости поменутог система. На основу ових резултата изведени су релевантни закључци о значају система људских права. Закључено је да критике људских права нису утемељене, као и да не одражавају право стање ствари. Такође, њима промиче да људска права нису panacea свих људских недаћа, већ начин и покушај да се она минимизују.

кључне речи:

Референце

  •  Bulgan Birden Güngören, „Critics of Human Rights from a Historical Perspective“, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna,  Adam Mickiewicz University in Poznań, Poznań, бр. 4(1)/2015, стр. 182-197.
  • Dancy Geoff, Fariss Christopher J., „Rescuing human rights law from international legalism and its critics“, Human Rights Quarterly, Johns Hopkins University Press, Baltimore, бр. 39(1)/2017, стр. 1-36.
  • Dembour Marie-Bénédicte, „Critiques“, у зборнику: International human rights law (приредили: Daniel Moeckli, Sangeeta Shah, David Harris, Sandesh Sivakumaran), Oxford University Press, Oxford, 2010, стр. 53-71.
  • Donnelly Jack, „Cultural relativism and universal human rights”, Human Rights Quarterly, Johns Hopkins University Press, Baltimore, бр. 6(4)/1984, стр. 400-419.
  • Donnelly Jack, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, Ithaca, 2013.
  • Douzinas Costas, The end of human rights: critical thought at the turn of the century, Bloomsbury Publishing, London, 2000.
  • Gearty Conor  А., Can Human Rights Survive?, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
  • Gilligan Carol, In a different voice, Harvard University Press, Cambridge MA, 1993.
  • Hardwig John, „Should women think in terms of rights?“, Ethics, University of Chicago Press, Chicago, бр. 94(3)/1984, стр. 441-455.
  • Henkin Louis, The age of rights, Columbia University Press, New York, 1990.
  • Langlois Anthony J., „Human rights in crisis? A critical polemic against polemical critics”, Journal of Human Rights, Taylor & Francis, Oxfordshire, бр. 11(4)/2012, стр. 558-570.
  • MacKinnon Catharine А., Feminism unmodified: Discourses on life and law, Harvard university press, Cambridge MA, 1987.
  • Ooms Marissa, „International Human Rights Law and Its Critics“, International Community Law Review, Brill, Leiden, бр. 18(3-4)/2016, стр. 353-369.
  • Posner Eric A., The twilight of human rights law, Oxford University Press, Oxford, 2014.
  • Souillac Geneviève, Human Rights in Crisis: The Sacred and the Secular in Contemporary French Thought, Lexington Books, Lanham, 2005.
  • Zizek Slavoj, „Against human rights“, New Left Review, New Left Review, London, бр. 34/2005, стр. 115-131.
периодика Социјална политика 2-3/2018 2-3/2018 УДК 341.231.14 59-74