Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

AMERIKA – KINA I SUDBINA SVETA, STRATEŠKA VIZIJA

Sažetak

Prikaz knjige: Zbignjev Bžežinski, Amerika – Kina i sudbina sveta, Strateška vizija, Beograd: Albatros Plus, 2013.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 1/2015 УДК 327(73)“20“(049.3) 291-296
ç