Изабери језик:
Тема броја

ГЕОПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И СРБИЈЕ

АМЕРИЧКА СТРАТЕГИЈА УКЛИЊАВАЊА НА ЈУГОИСТОКУ ЕВРОПЕ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА (2)

Сажетак

У овом чланку аутор прати вишедеценијске геостратегијске напоре Сједињених Држава у обезбеђивању своје кључне улоге на овом простору. Од Тршћанске кризе и Хладног рата, преко доба интензивног помагања Титовој држави угроженој од Совјетског Савеза, па до Осамдесетих, када почињу америчке активности за разарање социјализма у Европи, Сједињене Државе су на простору Југоистока Еврoпе увек биле prime mover. И данас кључно утичу на геополитичке перспективе Србије и околних малих народа, као што су и главни кривац за разарање југословенске федерације.

кључне речи:

Референце

  1. Адамовић Љ., Лемпи Џ.Р., Пикет Р.О., Америчко-југословенски економски односи после другог Светскограта, Београд, Радничка штампа, 1977.
  2. A’anan Gavriel, Yugoslavia After Tito: Scenarios and Implications, Boulder, Westview Press, 1977.
  3. Аврамов Смиља, Постхеројски рат запада против Југославије, Ветерник, Идиј Ветерник, 1997.
  4. Аврамов Смиља, Трилатерална комисија: светска влада или светска тиранија, Ветерник, 1998.
  5. Beaufre André, Introduction à la stratégie, Paris, IFRI/Economica, 1985.
  6. Bellof Nora, Tito’s Flawed Legacy: Yugoslavia&the West: 1939-84, Londres, Vic­tor Gollancz, 1985.
  7. Bennet Cristopher, Yugoslavia ’s Bloody Collapse, New York, New York University Press, 1995.
  8. Bernstein Carl, Politi Marco, His Holiness, John Paul II and the Hidden History of Our Time, New York, Doubleday, 1996.
  9. Bilandžić Dušan, Historija Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: glav­ni procesi, 1918-1985, Zagreb, Školska knjiga, 1985.
  10. Бисенић Драган, Од бакље до ломаче, Београд, БаГ, 2002.
  11. Botić Selvan, US Policy Towards Yugoslavia: Illusions and Reality, New York, Croatian National Congress, 1979.
  12. Brzezinski Zbigniew, Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the Twenty First Century, New York, Scribner, 1993.
  13. Campbell John C., Tito ’s Separate Road: America and Yugoslavia in World Poli­tics, New York, Harper& Row, 1967.
  14. Carrere D’encausse Hélène, L ’Empire éclaté, Paris, Flammarion, 1978.
  15. Castoriadis Cornelius, Devant la guerre. Les réalités, Paris, Fayard, 1981.
  16. Ciliga Ante, Crise d’Etat dans la Yougoslavie de Tito, Paris, Denoêl, 1972.
  17. Chomsky Noam, What Uncle Sam Really Wants, Berkeley, Odonian Press, 1989.
  18. Chossoudovsky Michel, The Globalization of Poverty: Impacts of IMF and World Bank Reforms, Penang, Third World Network, 1997, et Londres, Yed, 1997.
  19. Christitch Kosta, Les faux frères. Mirages et réalités yougoslaves, Paris, Flamma­rion, 1996.
  20. Crnobrnja Mihailo, The Yugoslav Drama, London, New York, I. B. Tauris Publis­hers, 1994; Montréal, Mc Gill-Queen’s University Press, 1994.
  21. Cohen Lenard, Broken Bonds. The Disintegration of Yugoslavia, Boulder, San Francisco, Oxford Westview Press, 1993.
  22. Collon Michel, Poker Menteur, Bruxelles, EPO et Michel Collon, 1998.
  23. Цветковић Срдјан, Велике силе и мале државе у Хладном рату, Београд, Ин­ститут за савремену историју, 2005.
  24. Ћосић Добрица, Пишчеви записи. 1969-1980, Београд, Филип Вишњић, 2001.
  25. Ћосић Добрица, Пишчеви записи. 1981-1991, Београд, Филип Вишњић,
  26. Dalmas Louis, Le communisme yougoslave depuis la rupture avec Moscou, Paris, Terre des Hommes, 1950.
  27. Debray Régis, Les Empires contre l’Europe, Paris, Gallimard, 1985.
  28. Димић Љубодраг, Срби и Југославија, простор, друштво, политика, Београд, Стубови културе, 1998.
  29. Димитријевић Бојан Б., Југославија и НАТО, 1951-1957, Београд, НИЦ Војска & Tricontinental, 2003.
  30. Djilas Aleksa, The Contested Country, Londres, Harvard University Press, 1991.
  31. Dobrynin Anatolij, In Confidence: Moscow’s Ambassador to America’s Six Cold War Presidents (1962-1986), New York, New York Times Books,1995.
  32. Ferro Marc, Naissance et effondrement du régime communiste en Russie, Paris, Poche, 1997.
  33. Gaddis John Lewis, The United States and the End of the Cold War: Implications, Reconsiderations, Provocations, New York, Oxford University Press, 1992.
  34. Garthoff Raymond, The Great Transition: American-Soviet Relations and the End of the Cold War, Washington, D.C., Brookings Institution, 1994.
  35. Gervereau Laurent, De l’unification à l’éclatement, Paris, BDIC, 1998.
  36. Hackett Sir John, The Third World The Untold Story, Londres, Macmillan, 1985.
  37. Јовић Дејан, Југославија, држава која је одумрла, Успон, криза и пад Кардељеве Југославије, 1974-1990), Загреб – Београд, Прометеј – Б 92, 2003.
  38. Коштуница Војислав & Чавошки Коста, Страначки плурализам или монизам: друштвени покрети и политички систем у Југославији 1944-1949, Бео­град, Центар за филозофију и друштвену теорију, 1983.
  39. Krulić Joseph, Histoire de la Yougoslavie de 1945 à nos jours, Bruxelles, Com­plexe, 1993.
  40. Lampe John R., Yugoslavia as Twice there was a country, Londres, Cam­bridge University Press, 1996.
  41. Lees Lorraine M., Keeping Tito Afloat: The United States, Yugoslavia and the Cold War. Pensylvanie, University Park, PA, The Pennsylvania State University Press, 1997.
  42. Лопушина Марко, Убиј ближњег свог, Југословенска тајна полиција 1945 / 2002, Београд, Народна књига Алфа, 2002.
  43. Lydall Harold, Yugoslavia in crisis, Londres, Oxford Clarendon Houser, 1989.
  44. Матес Лео, Криза социјализма којег није било, Београд, Југословенски инсти­тут за новинарство, 1991.
  45. Meier Victor, Yugoslavia, a History of its Demise, Londres & New York, Rotledge, 1999.
  46. Milivojević Marko, The Debt Escheduling Proces, Londres, Frances Pinter, 1985.
  47. Milivojević Marko, Descent into Chaos: Yugoslavia’s Worseing Crisis, Londres, Institute for European Defence& Strategic Studies, European Security Studies no 7, 1989.
  48. Milivojević Marko, Allock John B. & Maurer Pierre, eds, Yugoslavia’s Security Dilemmas: Armed Forces. National Defence and Foreign Policy, Oxford, Berg, 1988, Chapter 1.
  49. Mlynar Zdenek, Nightfrost in Prague: The End of Humane Socialism, New York, Karz Publishers, 1980.
  50. Pavlovic Stevan, The improbable survivor, Yugoslavia and its problems, Londres, Hurst and company, 1988.
  51. Петровић-Пироћанац Зоран, Мали појмовник геополитике, Београд, Југоисток, Институт за политичке студије, 2004.
  52. Poulton Hugh, The Balkans: Minorities and States in Conflict, Great Britain, 1991.
  53. Ракочевић Живојин, Геополитичко-финансијски лавиринти. Прилог критици англосаксонске геополитике, Београд,, Самиздат, 2001.
  54. RusSiNov Dennison, The Yugoslav experiment, 1948-74, Londres, Royal institute of international affairs, 1977.
  55. Samary Catherine, Le Marché contre l’autogestion: l’expérience yougoslave, Pa­ris, Publisud/ La Breche,
  56. Schreiber Thomas, La Yougoslavie de Tito, Paris, Presses de la Cité, 1977.
  57. Секељ Ласло, Југославија, структура распадања: оглед о узроцима структурне кризе југословенског друштва, Београд, Рад, 1990.
  58. Schweizer Peter, Victory: The Reagan Administration ’s Secret Strategy That Hastened the Collapse of the Soviet Union, New York, The Atlanta Monthly Press, 1994.
  59. Stanković Slobodan, The End of the Tito Era: Yugoslavia ’s Dilemmas, Stanford, Hoover Institution Press, 1981.
  60. Stojanović Svetozar, Propast komunizma i razbijanje Jugoslavije, Beograd, Fronesis, 2000.
  61. Stokes Gale, From Stalinism to Pluralism. A Documentary History of Eastern Europe, Londres, Oxford University Press, Second 1995.
  62. Todd Emmanuel, La chute finale, essai sur la décomposition de la sphère soviéti­que, Paris, Robert Laffont, 1976.
  63. Weibel Ernest, Histoire et géopolitique des Balkans de 1800 à nos jours, Paris, Ellipses, 2002.
  64. West Richard, Tito and the Fall of Yugoslavia, London, Sinclair-Stevenson, 1993.
  65. Woodward Susan J., Balkan Tragedy: Chaos and Dissolution After the Cold War, Washington, D.C., The Brookings Institution, 1995.
  66. Yergin Daniel & GUSTAFSON Thane, Russia 2010, The CERA Report, New York, Random House, 1993.
  67. Zimerman William, Open Borders: Non-alignment and the Political Evolution of Yugoslavia, Princeton, Princeton University Press, 1987.

  Чланци

  1. Bellof Nora, Self-Mismanagement in Yugoslavia, Survey, Automne, 1984, 28, No. 3 (122), pp. 63-5.
  2. Bojović Boško, I., Deux représentations géopolitiques. Hérodote, 1992, no. 67.
  3. Bojović Boško, I., Le drame yougoslave: Une épreuve manquée de l’Europe, Con­fluences Méditerranée 6, Paris 1993, pp.119-130.
  4. Bojović Boško, Les Balkans entre convergences et disparités (XlX-XXème s.), Genève-Gex, 1997, Symposium international «Structures fédérales et coopéra­tion interrégionale dans l’espace balkanique» (12 au 14 septembre 1996), p.: 63-77.
  5. Bojović Boško, Politique et culture dans l’histoire du Sud-Est européen: facteurs d’association, facteurs de dissociation. Les Balkans occidentaux-entre globali­sation et balkanisation, Paris, janvier 2005.
  6. Breton (Le) Jean-Marie, Après Tito la Yougoslavie se disloque, Historia, Paris, octobre 1995, no. 586.
  7. Brzezinski Zbigniew, The Great Transformation, The National Interest, Washing­ton D.C., fall
  8. Churchill, Winston, “Iron Curtain Speech,” Westminster College, in Fulton, Mis­souri, March 5, 1946.
  9. Cviic Christopher, A Pro-Soviet Plot in Yugoslavia, The World Today, octobre 1974.
  10. Fejto F., Pavlowitch S.K., Christich Kl., Krulić , Meier V, Yugoslavia, our dangereous Backyard, The European Journal of International Affairs, automne 1988, Vol. 1, n. 2, pp.64-114.
  11. Gervasi Sean, The Destabilization of the Soviet Union, Covert Action Quarterly, Hiver 1991-92, No. 39.
  12. Gervasi Sean, Germany, US and the Yugoslav Crisis, Covert Action, Quarterly, Hiver 1992-93, No. 43.
  13. Guillou André, Autodétermination et inviolabilité des frontières: Les trois Yougoslavies, L’Assemblée de l’AIESSE, Tirana, 2004.
  14. Krulić Joseph, La crise du système politique dans la Yougoslavie des années 1980, Revue française de sciences politiques, juin 1989, No 3, pp. 245-258.
  15. Marcou Lilly, L’Effritement du mouvement communiste international, Le Monde , 6 11 1983.
  16. Milivojević Marko, The Uneven Impact of Economic Adjustement in Yugoslavia, The South Slav Journal, Londres, Automne/Hiver 1984, Vol. 7, Nos 3-4, (25­26).
  17. Nitze Paul H., Strategy in the Decade of the 1980’s, Foreign Affairs, New York, Automne 1980.
  18. Silberman Laurence, Yugoslavia’s ’Old’Communism: Europe’s Fiddler on the Ro­of, Foreign Policy, Spring 1977.
  19. Vukadinović Radovan, La fin de la Yougoslavie et l’instabilité balkanique, Cahiers du CERA, Paris, 1992, No 4.
периодика Српска политичка мисао 1/2010 УДК: 327(73):32(4-12)”1945/1980” 91-108