Izaberi jezik:
Tema broja

MEĐUNARODNE TEME

AKTUELNI POLITIČKI PROCESI I PERSPEKTIVE U DRŽAVAMA LATINSKE AMERIKE: STUDIJA SLUČAJA VENECUELA I BOLIVIJA

Sažetak

Latinska Amerika je oduvek slovila za kontinent nestabilnosti, duboko izražene društvene nejednakosti, neizvesnosti, kriza, čestih vojnih udara i pobuna. Autor će, fokusirajući se na dve države Latinske Amerike, Venecuelu i Boliviju ponuditi odgovor na pitanje koji su to stari a istovremeno aktuelni uzroci koji su doveli do krize liderstva, političke i sledstveno ekonomske nestabilnosti. Aktuelni politički procesi, odnosno krize u ovim državama prete da ih vrate u preddemokratski period i ponovo intenziviraju strah, nasilje, bedu i siromaštvo na ulicama Karakasa i La Paza. Autor će u radu odgovoriti na pitanje šta se to ključno menja završetkom epohe koja se završava smrću Uga Čaveza i potonjim dolaskom Nikolasa Madura na vlast, što ubrzo dovodi do izbijanja političke krize. Takođe, u radu će biti predstavljeni i uzroci izbijanja krize u Boliviji, koja je za rezultat imala kraj epohe Evo Moralesa. Na kraju rada autor zaključuje da će u obe države, uloga vojske biti od presudnog značaja kada je u pitanju opstanak režima i uz druge faktore, delimična ali i privremena stabilnost poretka.

Ključne reči:

Reference

  • Asemoglu, Daron i Džejms A. Robinson. 2014. Zašto narodi propadaju. Beograd: Clio.
  • Central Intelligence Agency [CIA]. 2019a. “The World Factbook – Bolivia.” Poslednji pristup: 28. jul 2020. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bl.html.
  • Central Intelligence Agency [CIA]. 2019b. “The World Factbook – Venezuela.” Poslednji pristup: 28. jul 2020. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ve.html.
  • Domjančić, Stjepan. 2012. Latinsko američka i istočnoeuropska tranzicija: Komparativna analiza civilno-vojnih odnosa. Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, 15(29): 55-
  • Ellsworth, Brian and Mayela Armas. 2019. “Special Report: Why the military still stands by Venecuela’s beleaguered president.” Reuters. Poslednji pristup: 26. jun 2020. https://www.reuters.com/article/us-venezuela-military-specialreport/special-report-why-the-military-still-stands-by-venezuelas-beleaguered-president-idUSKCN1TT1O4.
  • Forero, Juan and Ryan Dube. 2019. “Bolivian President Resigns After Re-Election Marred by Fraud Allegations.” The Wall Street Jounal. https://www.wsj.com/articles/bolivia-s-president-evo-morales-calls-for-new-presidential-elections11573391449?mod=searchresults&page=1&pos=2.
  • International Organization for Migration [IOM]. 2020. Venezuelan Refugee and Migrant Crisis. International Organization for Migration. Poslednji pristup: 30. jun 2020. https://www.iom.int/venezuela-refugee-and-migrant-crisis.
  • Krstić, Zoran. 2014. Latinska Amerika: Izazovi i prepreke demokratizacije. Beograd: Univerzitet u Beogradu- Fakultet političkih nauka.
  • Linz, Juan J. 1990. „The perils of Presidentialism.” Journal of Democracy, Volume 1(1): 51-
  • Londoño, Ernesto. 2019. “Bolivian Leader Evo Morales Steps Down.” The New York Times. Poslednji pristup: 4. jul 2020. https://www.nytimes.com/2019/11/10/world/americas/evo-morales-bolivia.html.
  • Popović, Dragan. 1979. Latinska Amerika: Kontinent pučeva. Beograd: Politika.
  • Radio Slobodna Evropa. 2019. „Odlazak Moralesa- državni udar ili kraj tiranije.” Posednji pristup: 27. jul 2020. https://www.slobodnaevropa.org/a/30264833.html.
  • Salas, Miguel Tinker. 2009. The enduring legacy: Oil, culture, and society in Venezuela. Duke University Press.
  • Salas, Miguel Tinker. 2015. Venezuela: What Everyone Needs to Know. New York: Oxford
  • Stanišić, Kos Lidija. 2004. „Venezuela – demokracija ili poludemokracija?”. Politička misao: časopisa za politologiju 41(4): 92-
  • Stanišić, Kos Lidija. 2013. Venezuela nakon Čaveza. Fakultet političkih znanosti: Političke analize.
  • The Guardian. 2013. „Nicolás Maduro narrowly wins Venezuelan presidential election.” Poslednji pritup: 29. jul 2020. https://www.theguardian.com/world/2013/apr/15/nicolas-maduro-wins-venezuelan-election.
  • Tian, Nan and Diego Lopes da Silva. 2019. “The crucial role of the military in the Venezuelan crisis.” Stockholm International Peace Researcher Institute. Poslednji pristup: 12. jul 2020. https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2019/crucial-role-military-venezuelan-crisis.
  • Trading Economics. 2020a. “” Poslednji pristup: https://tradingeconomics.com/search.aspx?q=Bolivia.
  • Trading Economics. 2020b. “Venezuela.” Poslednji pristup: https://tradingeconomics.com/search.aspx?q=venezuela.
  • Vlastelica, Boris. 2019. „Udar na Boliviju – kome i zašto smeta antiimperijalizam Eva Moralesa.” Novi plamen. Poslednji pristup: 02. avgust 2020. https://www.noviplamen.net/glavna/udar-na-boliviju-kome-i-zasto-smeta-antiimperijalizam-eva-moralesa/.
  • Vukušić, Branko. 1960. Panamerikanizam i Latinska Amerika. Beograd: Kultura.
PERIODIKA Politička revija 3/2020 3/2020 УДК 32(87+84) 261-284
ç