Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI

AKADEMSKO PISANJE U DRUŠTVENIM NAUKAMA

Sažetak

Prikaz knjige: Uroš Šuvaković, Akademsko pisanje u društvenim naukama, Dosije, Beograd, 2010.

 

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 3/2011 УДК: 001.8:3(049.3) 389-394
ç