Изабери језик:
Тема броја

СПЕЦИЈАЛ 2016

AIDS AND ARTISTIC POLITICS

Сажетак

У овом раду аутор истражује уметничке одговоре на АИДС епидемију у оквиру како промена политичког као таквог током осамдесетих година 20. века, тако и нарочитих политика везаних за АИДС активизам. У првом погледу кључне су биополитичке и технонаучно-медицинске промене у западним друштвима, али и процеси глобализације који су довели до различите дистрибуције како ресурса у погледу борбе против АИДС-а тако и ризика у различитим деловима света. Што се другог аспекта тиче, у анализи АИДС уметности аутор се води уметничким стратегијама којих има пет и то су транскодирајуће стратегије, медијска критика репрезентација АИДС-а, алтернативни публицитет, АИДС егземплари и стратегије жаљења и меморијализације, закључујући да је од суштинског значаја имати у виду глобални карактер епидемије.

кључне речи:

Референце

  1. Bordowitz, Greg, “What the World Needs Now: South African HIVers Coun­ter Doomsday Images with Profiles in Radical Courage,” The AIDS Crisis is Ridiculous and Other Writing, 1986-2003, The MIT Press, 2004, Cambridge, 201-211.
  2. Crimp, Douglas: AIDS (Demo)Graphics, Bay Press, Seattle, 1990.
  3. Crimp, Douglas, ’’Mourning and Militancy,” Melancholia and Moralism: Es­says on AIDS and Queer Politics, The MIT Press, Cambridge, 2002.
  4. Goldstein, Kurt: The Organism: A Holistic Approach to Biology Derived from Pathological Data in Man, Zone Books, New York, 1995.
  5. Sontag, Susan: Aids and Its Metaphors (with Illness as Metaphor), Anchor Books, New York, 1988.
  6. Sturken, Marita: Tangled Memories: The Vietnam War, the AIDS Epidemic, and the Politics of Remembering, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1997.
  7. Treichler, Paula, “AIDS, Homophobia, and Biomedical Discourse: An Epi­demic of Signification,” How to Have Theory in An Epidemic: Cultural Chron­icles of AIDS, Duke University Press, Durham, 2006, 11-41.
  8. Watkin, William: On Mourning: Theories of Loss in Modern Literature, Uni­versity of Edinburgh Press, Edinburgh, 2004.
  9. Watney, Simon and Erica Carter (eds.), Taking Liberties: AIDS and Cultural Politics, Serpent’s Tail, London, 1989.
  10. Virilio, Paul: Speed and Politics, Semiotext(e), New York, 1986.
  11. Watney, Simon: Practices of Freedom: Selected Writings on HIV/AIDS, Duke University Press, Durham, 1994.
  12. Watney, Simon: Policing Desire: Pornography, AIDS and the Media, Univer­sity of Minnesota Press, Minneapolis, 1996.
  13. Weil, Brian: Every 17 Seconds: A Global Perspective on the AIDS Crisis, Ap­erture, New York, 1992.
периодика Српска политичка мисао специјал 2016 специјал/2016 УДК 616.988:316.7 53-66