Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI

JAVNOST: MEDIJSKI DISKURS, KULTURA I MOĆ

Sažetak

Osnovno teorijsko usmerenje ovog članka predstavlja istovremeno razmatranje fenomena javnosti kao sociokulturnog pro­stora, odnosno kao specifičnog prolaznog oblika društvenog komuniciranja i grupisanja. Istraživanje pojma javnosti u ovom radu tako je organizovano da uključi opserviranje određenih aspekata relacija javnosti i medijske publike, kao i relacije javnosti i kulture, odnosno kulturnih sklonosti shvaćenih kao „društveni modeli jastva“ Ovde smo takođe uveli i sa problemom javnosti povezali i specifično interpretirane pojmove diskursa i identiteta, a u kontekstu razmatranja relacija javnosti i društvene moći. Kontroverza u vezi s problemom ovih relacija sastoji se u razmimoilaženju polaznih usmeravanja teorijske pažnje na razmatranje društvene moći javnosti s jedne strane (J. Habermas o moći javnog diskursa), ili fokusiranje na odnose moći unutar javne komunikacije, dominantnog diskursa u javnoj sferi (M. Fuko o diskursu moći). U ovom radu smo kao posebno važno izdvojili teorijsko usmerenje V. Prajsa. Ono je usredsređeno na povezivanje proučavanja individualnih i kolektivnih procesa saznanja i odlučivanja/formiranja mišljenja, u okviru istraživanja procesa društvene komunikacije.

Ključne reči:

Reference

  1. Бер, В., Увод у социјални конструкционизам, Zepter Book World, Београд, 2001.
  2. Бригс, А., Колби, П., Увод у студије медија, Clio, Београд, 2005.
  3. Васовић, М., „Јавно мњење и здраворазумско мишљење“, Социолошки преглед, 29-1, Београд, 1995.
  4. Даглас, М., Особе које недостају, Самиздат, Београд, 1998.
  5. Влајки, Е., Игре друштвеног комуницирања, Младост, Београд,1984.
  6. Миливојевић, С., „Јавност и идеолошки ефекти медија“, Реч, Београд, 2001.
  7. Миленковић, П., Маринковић, Д. (прир.), Мишел Фуко: 1926-1984-2004: хрестоматија, Нови Сад, Војвођанска социолошка асоцијација, 2004.
  8. Томић, З., Комуникација и јавност, Београд, Чигоја штампа, Београд,
  9. Price, V., „On the Public Aspects of Opinion: Linking Levels of Analysis“ in Pu­blic Opinion Research“, Communication Research, 1988; 15; стр..
  10. Фуко, М., Треба бранити друштво, Нови Сад, Светови, 1998.
  11. Фуко, М., Поредак дискурса, Карпос, Лозница, 2007.
  12. Flyvbjerg, В., „Habermas and Foucault: Thinkers for Civil Society?“ The British Journal of Sociology, 49, No 2, 1998, pp 210-233,
  13. Хабермас, Ј., Јавно мнење, Култура, Београд, 1969.
  14. Чупић, Ч., Социологија, структура-култура-владавина, Чигоја штампа, Београд, 2002;
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2008 УДК: 316.744:316.653 165-184
ç