Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

УСТАВНИ ОСНОВИ У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сажетак

Основни услов и циљ сваке државне политике је опстанак државе и друштва у целини. Један од најважнијих услова за опстанак друштва и државе поред неопходног развоја демократије и демократских институција данас је изражено постала потреба за стварањем здраве животне средине као једног од најзначајнијих капацитета савременог развоја Србије. У том смислу сврха свих деловања државних институција, политичких странака итд. у Србији, мора бити усмерена ка остваривању овог плана.Ураду се указује на ставове политичких партија према животној средини, који најчешће у предизборним кампањама представља један од њихових најзначајнијих атрибу­та. Међутим, реалност указује да многе политичке странке па чак и неке од државних институција, на чијем челу су најчешће предствници политичких стра­нака, знатно одступају од прокламованих циљева датих у предизборној кампањи.

кључне речи:

Референце

  1. Богдановић Славко, Заштита животне средине Републике Србије, Нови Сад, 2008.
  2. Ђармати Ш., Јаковљевић В., Цивилна заштита у СР Југославији, Београд, 1996.
  3. Ђорђевић М. и други, Цивилна одбрана, Филолошки факултет, Београд, 1995.
  4. Ђукановић М., Еколошки изазов, Елит, Београд, 1991.
  5. Ђукановић М., Животна средина и одржив развој, Елит, Београд, 1996.
  6. Закон о заштити животне средине, Службени гласник РС, Београд, бр. 135/04.
  7. Јолџић В., Еколошка политика, Београд, 2008.
  8. Јолџић Владан, Еколошко право, Београд, 1998.
  9. Килибарда Крсто, Морално еколошка култура, Драганић, Београд, 1998.
  10. Малиш-Сазевска Марина, Еколошки криминалитет, График Принт, Скопље, 2007.
  11. Марковић Слободан, Моћ отпада у цивилном друштву, Графика, Шабац, 2006.
  12. Милановић С. Б., Еколошка економија, Факултет заштите на раду, Ниш, 2000.
  13. Милошевић Зоран, Демократија и капацитети политичких институција, Политичка ревија, бр. 1, ИПС, Београд, 2011.
  14. Ракић М., Ђорђевић М., Превенција угрожавања животне средине у функцији развоја друштва, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  15. Ракић М., Безбедносна превентива – стање и перспективе едукације субјеката безбедности, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  16. Ракић М., Безбедносна превентива, Институт за политичке студије, Београд, 2006.
  17. Тодић Д., В. Вукасовић, Еколошка криза у свету и одговорност међународне заједнице, Београд, 2002.
  18. Тодић Д., В. Вукасовић, Међународне организације и међународна сарадња у области заштите животне средине, Београд, 1999.
  19. Тодић Д., Савремена политика и право животне средине, Београд, 2002.
периодика Политичка ревија 2/2012 УДК: 342.4(497.11):349.6 245-262