Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

Prikaz knjige: Veran Stančetić, REFORMA JAVNE UPRAVE – KA NOVOJ JAVNOJ UPRAVI – uporedni model

Sažetak

Prikaz knjige: Veran Stančetić, Reforma javne uprave – ka novoj javnoj upravi – uporedni model, Fakultet političkih nauka – Čigoja štampa, Beograd, 2015

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Administracija i javne politike 1-2/2016 УДК 005.591.4:351.76(049.3) 157-159
ç