Opšti sektor

UPRAVNI ODBOR:

 • prof. dr Uroš Šuvaković, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu, predsednik Upravnog odbora
 • dr Milomir Stepić, naučni savetnik u Institutu za političke studije, Beograd, zamenik predsednika Upravnog odbora
 • prof. dr Zoran Jevtović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 • prof. dr Siniša Atlagić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • dr Aleksandar Milosavljević, doktor političkih nauka, Beograd
 • dr Ljubiša Despotović, naučni savetnik u Institutu za političke studije, Beograd
 • dr Đuro Bodrožić, viši naučni saradnik u Institutu za političke studije, Beograd

NAUČNO VEĆE:

 • dr Živojin Đurić, naučni savetnik
 • dr Zoran Milošević, naučni savetnik, predsednik
 • dr Dejana Vukasović, naučni saradnik, zamenik predsednika
 • dr Dragan Marković, naučni savetnik
 • dr Igor Janev, naučni savetnik
 • dr Momčilo Subotić, naučni savetnik
 • dr Milomir Stepić, naučni savetnik
 • dr Nada Raduški, naučni savetnik
 • dr Sanja Šuljagić, viši naučni saradnik
 • dr Miša Stojadinović, viši naučni saradnik
 • dr Đuro Bodrožić, viši naučni saradnik
 • dr Marija Đorić, viši naučni saradnik
 • dr Jelena Miljković-Matić, naučni saradnik
 • dr Milena Pešić, naučni saradnik
 • dr Dušan Dostanić, naučni saradnik
 • dr Nikola Mladenović, naučni saradnik
 • dr Višnja Stančić, naučni saradnik

ç