Изабери језик:

Учешће др Александре Колаковић на две међународне научне конференције – у Битољу (Северна Македонија) и Београду

Др Александра Колаковић, научни сарадник Института за политичке студије, одржала је предавање по позиву на Филозофском факултету у Новом Саду и учествовала на две међународне научне конференције – у Битољу (Северна Македонија) и Београду.

Предавање Интелектуалци у Великом рату: Француско-српска сарадња 1914–1918, одржано је 22. априла 2019. године на Филозофском факултету у Новом Саду.

Конференција Centenaire du Traite de Versailles La question des frontières dans les traités de paix, échange de vue entre historiens et juristes (Стогодишњица Версајског уговора Питање граница на мировној конференцији, размена мишљења између историчара и правника) је одржана у Битољу 16. маја 2019. године у организацији Амбасаде Републике Француске и Француског института у Скопљу, у сарадњи са Универзитетом Св. Климент Охридски из Битоља, а др Колаковић је учествовала са радом: Le Traité de Versailles et la formation de la Yougoslavie - problèmes, frontières et conséquences (Версајски уговор и формирање Југославије – проблеми, границе и последице). Конференција је била прилика за размену мишљења историчара и правника из Француске, Немачке, Албаније, Северне Македоније и Србије, на тему последица Версајског мировног уговора.

Конференција Трагом звука и депеше. Музика и дипломатија у земљама Југоисточне Европе (19–21. век) / The Tunes of Diplomatic and Music Notes. Music and Diplomacy in Southeast Europe (19th–21st century) одржана је у организацији Музиколошког института Српске академије наука и уметности 16. и 17. маја 2019. године. Др Колаковић је пред колегама из Аустрије, Румуније, Чешке, Словеније, Севрне Македоније, Мађарске и Србије, изложила рад на тему: Music and Cultural diplomacy: promoting new Yugoslavia in France after 1945 (Музика и културна дипломатија: представљање нове Југославије у Француској након 1945).

Галерија