Izaberi jezik:

Učešće Dejane M. Vukasović na međunarodnoj naučnoj konferenciji u Atini

Dejana M. Vukasović, viši naučni saradnik Instituta za političke studije, učestvovala je na međunarodnoj naučnoj konferenciji pod nazivom “Europe in Discourse: Agendas of Reform”, koja je od 21-23. septembra održana na Helensko-američkom Univerzitetu (Hellenic-American University) u Atini.

Konferencija je okupila brojne društvene naučnike i stručnjake iz više od 20 država, a otvorio ju je evropski komesar za migracije, unutrašnje poslove i građanstvo, Dimitris Avramopulos. Drugog dana konferencije, koleginica Vukasović je predstavila svoj rad pod nazivom "The Actorness of the European Union and the Western Balkans: towards Permanent Liminality?". Članak će biti objavljen u međunarodnom tematskom zborniku radova sa konferencije.

Galerija

ç