Radionice za pisanje evropskih projekata u okviru projekta ES-Balk

Nastavljaju se aktivnosti na projektu Osnaživanje i perspektive naučne saradnje na Zapadnom Balkanu, koji zajednički realizuju INALCO, Institut za političke studije, Pravni fakultet Univerziteta Sv. Kliment Ohridski u Bitolju i Filološki fakultet Univerziteta Crna Gora, kao i neakademski partneri Europa Nova Academia i CERCL. U okviru planiranih aktivnosti 29. maja, 5. i 6. juna 2023. godine organizovane su online radionice za pisanje evropskih projekata.

Predavači su bili dr Nebojša Vukadinović i Zoran Krtinić, dok su se učesnicima iz Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije obratili prof. dr Thomas Szende, prof. Dragan Bogojević i prof. dr Goran Ilik. U organizaciji su učestvovale prof. dr Frosa Pejoska-Bouchereau, prof. dr Elena Tilovska Kečegi i dr Aleksandra Kolaković, viši
naučni saradnik Instituta za političke studije. Projekat se realizuje uz podršku Ministarstva za spoljne poslove i Evropu Republike Francuske, kao i u saradnji sa France Education International, AUF, Inalco Plidam, Institut Français Serbia, Institut Français Monténégro i Institut Français Skopje.

O aktivnostima projekta možete se više informisati preko sajta:
www.edbalk.eu.

Galerija

ç