Izaberi jezik:

“Promena epoha i Zapad na raskršću”

Svet se ubrzano kreće ka tektonskim promenama. Šta nas čeka u vremenu
koje dolazi i da li je Srbija spremna za to? Kakve šanse ima srpski
narod u novim geopolitičkim odnosima?
Knjiga Promena epoha i Zapad na raskršću otkriva zakone sveta koji se
stvara u raspadu globalizma.

Mnogi pričaju o promenama na svetskom nivou, ali samo je Bogdana
Koljević Grifit u knjizi Promena epoha i Zapad na
raskršću uspela da pokaže i dokaže šta se u svetu menja i na koji
način. Autorka je pažljivo, detaljno i argumentovano pokazala šta se
sve desilo u periodu od 2015. do 2021. godine i zašto su ove godine
vesnici promena.
Koljević Grifit analizu započinje ključnim događajima iz 2015. koji su
pokazali rađane nove Evrope i uspon Rusije i Kine. U narednom
poglavlju posebna pažnja je posvećana prekretnici u ratu u Siriji.
Posle ove prekretnice, pokazuje autorka, svet je sve više naginjao
multipolarnom obliku, uz „američke turbulencije“.
Pišući, u ovoj svojevrsnoj hronici zapadnog opadanja, o 2017. i 2018.
godini, Bogdana Koljević Grifit uočava ključni sukob početka 21. veka:
suverenizma protiv globalizma. Sa raspadom transatlantizma i krahom
neoliberalizma (2018) definitivno se može reći da je svet u
predvorju novog hladnog rata (2019). Njegov važan deo, prema mišljenju
Bogdane Koljević, biće i Nova evroazija.
Godina za nama, 2020, navodi nas i da razmišljamo, kako primećuje
autorka, o „postvirusnom svetu“, dok se pandemija u dugoročnim
prognozama može razumeti i kao prekrenica 21. veka. Sve to zajedno, u
nizu turbulentnih događaja koje je Bogdana Koljević Grifit znalački
sintetizovala, argumentovano potvrđuje smisao naslova knjige. Da, pred
nama je promena epoha.

ç