PETI MEĐUNARODNI EKONOMSKI FORUM O REFORMAMA, TRANZICIJI I RASTU

Dr Dragan Trailović, istraživač-saradnik, boravio je u periodu od 20. do 25. novembra
2019. godine na Đinan Univerzitetu u Guangdžou (NR Kina), kako bi učestvovao u radu
pete po redu međunarodne naučne konferencije International Economic Forum on Reform,
Transition and Growth, koja se tradicionalno organizuje u sklopu akademske saradnje
između Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov (Fakultet političkih nauka),
Korvinus univerziteta iz Budimpešte (Ekonomski fakultet), Đinan univerziteta iz
Guangdžoua (Ekonomski fakultet), kao i Instituta za političke studije i Instituta za
azijske studije iz Beograda.

ç