Izaberi jezik:

Osnaživanje i perspektive naučne saradnje na Zapadnom Balkanu

Nakon višemesečnog rada i brojnih virtuelnih sastanaka, koje nam je nametnula
pandemija korona virusa, imamo veliko zadovoljstvo da vas obavestimo kako je projekat
multilateralnog karaktera – Renforcement et perspectives de la coopération scientifiques
dans les Balkans occidentaux (Osnaživanje i perspektive naučne saradnje na Zapadnom
Balkanu) dobio podršku na konkursu za projekte ES BALK Ministarstva za Evropu i
spoljne poslove Republike Francuske (MEAE).

Partneri na projektu su INALCO,
Pravni fakultet Univerziteta Sv. Kliment Ohridski u Bitolju, Filološki fakultet
Univerziteta Crne Gore i Institut za političke studije. Rukovodioci projekta su
prof. dr Frosa Pejoska Bouchereau (direktorka, L’Ecole Doctorale de l’INALCO), prof.
dr Elena Tilovska Kečegi (prodekanka zaužena za međunarodnu saradnju, Pravni
fakultet Univerziteta Sv. Kliment Ohridski u Bitolju), Ana Dragutinović
(direktorka, Centar za međunarodnu saradnju Filološkog fakulteta u Nikšiću) i dr
Aleksandra Kolaković (viša naučna saradnica, Institut za političke studije), dok
su koordinatori projekta dr Sandra Gajić (istraživač, Université de Bordeaux) i dr
Nebojša Vukadinović (predavač, Science Po). Projekat će zajednički implementirati
naučne institucije iz Francuske, Srbije, Severne Makedonije i Crne Gore uz
podršku CERCL Paris i EuropaNova Academia Paris, uz nastojanje da postepeno
proširimo saradnju na naučne institucije u celom regionu. O aktivnostima projekta
bićete obaveštavani u narednom periodu.

ç