Izaberi jezik:

“Održano predavanje Fransoa Vensitona”

Институт за политичке студије имао је част да у петак 25. 3. угости Франсоа Венситона. Колега Венситон је одржао предавање о Шарлу Морасу и француској ројалистичкој мисли.

Galerija

ç