Изабери језик:

Oдржана је научна конференција „Тридесет година од обнове вишестраначја у Србији: искуства и перспективе“

У четвртак 16. децембра и у петак 17. децембра одржана је научна конференција
„Тридесет година од обнове вишестраначја у Србији: искуства и перспективе“ у
организацији Института за политичке студије из Београда. У раду конференције учешће
су узели истраживачи из различитих сфера и дисциплина друштвених наука, чиме је
конференцији пружен мултидисциплинарни карактер и сагледавање настанка и развоја
политичких партија у Србији из више углова током протекле три деценије.

Разматрана су бројна питања, попут институционализације партија и институционалног оквира за
деловање партија, динамике партијског система, историјата партија, трајекторија и фаза у
развоју партијског система, развоја традиционалних и настанка нових облика политичког
организовања и сл. Разматрани су кључни проблеми и изазови са којима се савремене
партије у временима кризе представничког модела суочавају, као и потенцијални решења
која би могла допринети функционисању партијског система у времену које тек предстоји.
Овом приликом бисмо желели да се захвалимо свим колегиницама и колегама који су
узели учешће у раду конференције.

Галерија