Izaberi jezik:

Konferencija „Trideset godina od obnove višestranačja u Srbiji: iskustva i perspektive“

Na Institutu za političke studije će se 16. i 17. decembra održati konferencija pod nazivom
„Trideset godina od obnove višestranačja u Srbiji: iskustva i perspektive“.

Program konferencije je dostupan ovde.

Srbija je u protekle tri decenije prošla kroz turbulentan period koji se odrazio na niz političkih
pojava koje uključuju organizaciju vlasti, rad javnih institucija i istaknute teme političkog
sukobljavanja. Političke stranke su bile glavni akteri ovih događaja, ali su se oni i povratno
odražavali na partijski život Srbije. Svi fenomeni koji su u vezi sa radom političkih stranaka
su se dinamično menjali. Ovo između ostalog uključuje broj partija, uslove u kojima su se
nadmetale, teme kojima su se bavile, koalicije koje su sačinjavale i tehnike komuniciranja.
Svrha konferencije je da doprinese razumevanju stranačkih politika u proteklom periodu.
Kakve zaključke možemo da izvučemo o partijskom životu Srbije? Da li smo bliži
konsolidaciji partijskog sistema ili nam je on još neuhvatan? Možemo li da iz dosadašnjih
iskustava izvučemo pouke ili da predvidimo buduće tendencije?
Institut za političke studije će u toku dva dana ugostiti naše renomirane stručnjake iz više
naučnih institucija koji će se na temu konferencije osvrnuti iz različitih perspektiva.
Konferencija će biti organizovana u prostorijama Instituta (Dobrinjska 11, 5. sprat, Beograd).
Radni jezici konferencije su srpski i engleski.

ç