Izaberi jezik:

Istraživački boravak dr Aleksandre Kolaković i dr Jelene Todorović Lazić na Sorboni Pariz IV

Naučne saradnice Instituta za političke studije dr Aleksandra Kolaković i dr
Jelena Todorović Lazić na osnovu stipendija kratkog istraživačkog boravaka, koje je
dodelila Vlade Republike Francuske, stručno su se usavršavale na Sorboni Pariz
IV u periodu od 6. do 23. novembra 2019. godine.

U okviru boravka pored sastanaka sa
francuskim kolegama (Université Paris-Sorbonne IV, EUR’ORBEM – UMR Cultures et
sociétés d’Europe orientale, balkanique et médiane, Université Paris Nanterre, Inalco),
istraživanja u francuskim arhivima i bibliotekama, održale su i predavanja o
kulturnoj diplomatiji Jugoslavije u Francuskoj i kulturnim vezama Francuske i
Srbije (dr Aleksandra Kolaković) i o procesu pristupanja Srbije EU i javnoj
administraciji, odnosno ulozi Francuske u evrointegracijama Srbije (dr Jelena
Todorović Lazić) studentima Sorbone Pariz IV. Pored istraživanja, razmene znanja i
prilike da rezultate svojih istraživanja prezentuju francuskoj naučnoj javnosti i
studentima, koleginice Kolaković i Todorović Lazić su uspostavile nove kontakte i
dogovorile dalju saradnju između francuskih akademskih institucija i Instituta za
političke studije.

Galerija

ç