Izaberi jezik:

Francusko-srpski odnosi: Istorijsko iskustvo i savremeni izazovi – promocija specijalnog broja časopisa Srpska politička misao

U Francuskom institutu u Beogradu, 27. novembra 2018. godine, održana je promocija specijalnog broja časopisa Srpska politička misao pod nazivom Francusko-srpski odnosi: Istorijsko iskustvo i savremeni izazovi, čiji je urednik dr Aleksandra Kolaković, naučni saradnik Instituta za političke studije.

Na promociji su o projektu i časopisu govorili ispred Ambasade R. Francuske u Srbiji i Francuskog instituta gospođa Klodin Žistafre i ispred Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja gospođa Nada Milošević, a ispred učesnika projekta profesor dr Saša Marković, Sorbona IV, dr Jelena Todorović Lazić, naučni saradnik, kao i urednik specijalnog broja časopisa. Specijalni broj časopisa Srpska politička misao rezultat je zajedničkog rada francuskih i srpskih naučnika na projektu Francusko-srpski odnosi u oblasti diplomatije i medijskog predstavljanja: Istorijsko iskustvo i savremeni izazovi (br. 451-03-01963/2017-09/07), čiji su nosioci Sorbona IV i Institut za političke studije. Opredelili smo se da kroz istorijski, politikološki i multidisciplinarni pristup istražimo bitne, a do sada nedovoljno istražene teme francusko-srpskih odnosa u prošlosti i sadašnjosti - diplomatske odnose, tzv. „sliku drugoga“, stereotipne predstave, medijsko predstavljanje, kulturni transfer između dve sredine, kulturu sećanja, značaj područja Zapadnog Balkana za razvoj spoljne bezbednosne i odbrambene politike EU, evrointegracije i evroskepticizam u Srbiji i Francuskoj. Ispred Instituta za političke studije u pripremi specijalnog broja časopisa Srpska politička misao, svojim naučnim prilozima i/ili angažovanjem na tehničkom uređenju, učestvovali su: dr Aleksandra Kolaković, naučni saradnik (rukovodilac Projekta sa srpske strane), dr Dejana Vukasović, viši naučni saradnik, dr Jelena Todorović Lazić, naučni saradnik, MA Mladen Lišanin, istraživač saradnik i MA Dušan Gujaničić, istraživač saradnik. Ispred francuskog nosioca Projekta EUR’ORBEM, Sorbonne Universités, Université Paris-Sorbonne, CNRS UMR 8224 naučni doprinos pružili su: dr Saša Marković, dr An Madlan, dr Nikola Pitsos i MA Ksenia Smolović, uz koordinaciju aktivnosti prof. dr Filipa Železa (rukovodilac Projekta sa francuske strane).

Galerija

ç