Izaberi jezik:

Francuska i Zapadni Balkan: nasleđe prošlosti i proces EU integracija

Institut za političke studije zajedno sa Sorbonom Pariz IV će u toku 2020. i 2021. godine realizovati projekat Francuska i Zapadni Balkan: nasleđe prošlosti i proces EU integracija. Reč je o projektu bilateralne saradnje Francuske i Srbije u oblasti nauke „Partnerstvo Hubert Curien” (PHC) – Pavle Savić, koji će finansirati Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstvo za spoljne poslove i Evropu Republike Francuske.

Rukovodioci projekta su prof. dr Sacha Markovic (Sorbona Pariz IV) i dr Aleksandra Kolaković, naučni saradnik. Članovi Projekta sa srpske strane su: dr Jelena Todorović Lazić, naučni saradnik, dr Dragan Trailović, naučni saradnik i MA Mladen Lišanin, istraživač saradnik.

Projekat Francuska i Zapadni Balkan: nasleđe prošlosti i proces EU integracija ima za cilj da kroz interdisciplinarnu saradnju francuskih i srpskih naučnika istraži odnose između Francuske i Zapadnog Balkana u svetlu istorijski nasleđenih i aktuelnih predstava, predrasuda, „slike drugoga“, kulture sećanja, transfera ideja i uloge koju Francuska ima u procesima evrointegracija i geopolitičkih promena na Zapadnom Balkanu (proces pristupanja država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, pregovori oko statusa Kosova i Metohije, otvaranje pristupnih poglavlja, promene u društvima i državama, odnosi u regionu, evropeizacija, kao i ukršteni francusko-srpski pogled na SAD, Rusiju i Kinu). Očekujemo da kroz saradnju izgradimo mrežu naučnika koji su posvećeni izučavanju regiona Zapadnog Balkana.

ç