Izaberi jezik:

Dometi i mogućnosti lokalne demokratije u Srbiji

U prostorijama Instituta za političke studije, 6. i 7. aprila 2023. godine održana je konferencija “Dometi i mogućnosti lokalne demokratije u Srbiji” koju su zajednički organizovali Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i naš Institut . Skup su otvorili Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO i dr Miša Stojadinović, zamenik direktora IPS-a. Učešće u radu skupa je uzelo 22 istraživača i stručnjaka koji se bave pitanjima lokalne samouprave i lokalne demokratije. Oni su prestavljali/e različite akademske i naučne Institucije poput Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i Instituta za političke studije. Učešće u radu skupa su uzeli i istraživači iz organizacija poput Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) i Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

Skup je bio organizovan kroz pet panela, a diskutovalo se o brojnim pitanjima koja su direktno i indirektno povezana sa stanjem i perspektivama razvoja lokalne demokratije u Srbiji. Neke od obrađivanih tema su akteri i modeli lokalne demokratije u Srbiji, formalni i neformalni činioci lokalne demokratije, mogućnosti deliberacije i neposredne demokratije na lokalnom nivou, odnos centralnih i lokalnih vlasti, uloga lidera u promociji i razvoju lokalne demokratije, infrastukture lokalne demokratije, ekonomskih i fiskalnih aspekata lokalne demokratije, kao i uloge ustanova u demokratizaciji lokalnog nivoa odlučivanja.

Galerija

ç