Изабери језик:

180. година француско-српских односа: културно-историјско наслеђе

У Културном центру Србије у Паризу 13. марта 2019. године одржана је трибина 180. година француско-српских односа: културно-историјско наслеђе, која је обухватала промоцију специјалног броја часописа Српска политичка мисао под називом Француско-српски односи: Историјско искуство и савремени изазови.

На трибини су говорили др Саша Марковић, Paris IV-Sorbonne, UFR Etudes slaves; Institut des sciences sociales du politique de Nanterre, др Ан Мадлан, Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre-européen; Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris, а испред Института за политичке студије: др Александра Колаковић, научни сарадник, МА Младен Лишанин, истраживач сарадник и МА Душан Гујаничић, истраживач сарадник. Специјални број часописа Српска политичка мисао, чији је уредник др Александра Колаковић, резултат је заједничког рада француских и српских научника на пројекту Француско-српски односи у области дипломатије и медијског представљања: Историјско искуство и савремени изазови, чији су носиоци Сорбона IV и Институт за политичке студије. Определили смо се да кроз историјски, политиколошки и мултидисциплинарни приступ истражимо битне, а до сада недовољно истражене теме француско-српских односа у прошлости и садашњости - дипломатске односе, тзв. „слику другога“, стереотипне представе, медијско представљање, културни трансфер између две средине, културу сећања, значај подручја Западног Балкана за развој спољне безбедносне и одбрамбене политике ЕУ, евроинтеграције и евроскептицизам у Србији и Француској. Испред Института за политичке студије у припреми специјалног броја часописа Српска политичка мисао, својим научним прилозима и/или ангажовањем на техничком уређењу, учествовали су: др Александра Колаковић, научни сарадник (руководилац Пројекта са српске стране), др Дејана Вукасовић, виши научни сарадник, др Јелена Тодоровић Лазић, научни сарадник, МА Младен Лишанин, истраживач сарадник и МА Душан Гујаничић, истраживач сарадник. Испред француског носиоца Пројекта EUR’ORBEM, Sorbonne Universités, Université Paris-Sorbonne, CNRS UMR 8224 научни допринос пружили су: др Саша Марковић, др Ан Мадлан, др Никола Питсос и МА Ксениа Смоловић, уз координацију активности проф. др Филипа Железа (руководилац Пројекта са француске стране). Трибина 180. година француско-српских односа: култрно-историјско наслеђе, одржана је у просторијама Културног центра Србије у Паризу уз подршку Министарстав културе и информисања Републике Србије.

Галерија