Izaberi jezik:

180. godina francusko-srpskih odnosa: kulturno-istorijsko nasleđe

U Kulturnom centru Srbije u Parizu 13. marta 2019. godine održana je tribina 180. godina francusko-srpskih odnosa: kulturno-istorijsko nasleđe, koja je obuhvatala promociju specijalnog broja časopisa Srpska politička misao pod nazivom Francusko-srpski odnosi: Istorijsko iskustvo i savremeni izazovi.

Na tribini su govorili dr Saša Marković, Paris IV-Sorbonne, UFR Etudes slaves; Institut des sciences sociales du politique de Nanterre, dr An Madlan, Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre-européen; Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris, a ispred Instituta za političke studije: dr Aleksandra Kolaković, naučni saradnik, MA Mladen Lišanin, istraživač saradnik i MA Dušan Gujaničić, istraživač saradnik. Specijalni broj časopisa Srpska politička misao, čiji je urednik dr Aleksandra Kolaković, rezultat je zajedničkog rada francuskih i srpskih naučnika na projektu Francusko-srpski odnosi u oblasti diplomatije i medijskog predstavljanja: Istorijsko iskustvo i savremeni izazovi, čiji su nosioci Sorbona IV i Institut za političke studije. Opredelili smo se da kroz istorijski, politikološki i multidisciplinarni pristup istražimo bitne, a do sada nedovoljno istražene teme francusko-srpskih odnosa u prošlosti i sadašnjosti - diplomatske odnose, tzv. „sliku drugoga“, stereotipne predstave, medijsko predstavljanje, kulturni transfer između dve sredine, kulturu sećanja, značaj područja Zapadnog Balkana za razvoj spoljne bezbednosne i odbrambene politike EU, evrointegracije i evroskepticizam u Srbiji i Francuskoj. Ispred Instituta za političke studije u pripremi specijalnog broja časopisa Srpska politička misao, svojim naučnim prilozima i/ili angažovanjem na tehničkom uređenju, učestvovali su: dr Aleksandra Kolaković, naučni saradnik (rukovodilac Projekta sa srpske strane), dr Dejana Vukasović, viši naučni saradnik, dr Jelena Todorović Lazić, naučni saradnik, MA Mladen Lišanin, istraživač saradnik i MA Dušan Gujaničić, istraživač saradnik. Ispred francuskog nosioca Projekta EUR’ORBEM, Sorbonne Universités, Université Paris-Sorbonne, CNRS UMR 8224 naučni doprinos pružili su: dr Saša Marković, dr An Madlan, dr Nikola Pitsos i MA Ksenia Smolović, uz koordinaciju aktivnosti prof. dr Filipa Železa (rukovodilac Projekta sa francuske strane). Tribina 180. godina francusko-srpskih odnosa: kultrno-istorijsko nasleđe, održana je u prostorijama Kulturnog centra Srbije u Parizu uz podršku Ministarstav kulture i informisanja Republike Srbije.

Galerija

ç