Redakcija

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Radoslav Gaćinović, naučni savetnik

Redakcija časopisa:
Dejana Vukasović
Vladan Petrov
Dragana Kolarić
Ivana Bodrožić
Zoran Dragišić
Ljubiša Despotović
Radenko Mutavdžić
Aurel Gabriel Serban
Eugen Strautiu

Savet časopisa:
Sima Avramović
Radovan Radinović
Mile Bjelajac
Darko Tanasković
Milenko Dželetović

Članovi saveta iz inostranstva:
Wang Shiquam
Bojan Dobovšek
Snežana Nikodinovska – Stefanovska

Sekretar redakcije:
Dejan Bursać

Poslovni sekretar:
Smiljana Paunović

Prijavi se za newsletter

ç