Изабери језик:

О часопису

Часопис „Политика националне безбедности” представља акумулацију савремених промишљања о утицају политике на процес изградње и функционисање система националне безбедности модерне државе.

Настао је из зборника „Србија”, који је редовно излазио четири године и превасходно се бавио темама из домена одбрамбене и безбедносне политике, те безбедносних ризика и претњи. Одлуком Научног већа Института за политичке студије, овај зборник од 2013. године постаје прво тематски годишњак, а затим и часопис „Политика националне безбедности”.

Редакција има за циљ да са научног становишта анализира и проучава различите аспекте националне и међународне безбедности, а нарочито улогу државе и политичких структура у креирању безбедносног окружења, посебно у контексту 21. века и асиметричних безбедносних претњи којима је савремена држава изложена.

Часопис излази два пута годишње.

Радови се достављају до 1. априла и 1. августа.

Часопис је индексиран у Српском цитатном индексу (СЦИндекс):

https://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=2334-959X

За потребе уређивања часописа користи се електронски систем уређивања АСИСТЕНТ, који омогућава транспарентност и јавност целог процеса. Приликом процедуре рукописи се проверавају у програму iThenticate

Часопис Политика националне безбедности омогућава отворен приступ свом целокупном садржају.

Уређивачку политику часописа можете погледати ОВДЕ 

Издавач: Институт за политичке студије, Београд, Србија

ISSN: 2334-959X

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Пријави се за билтен