O časopisu

Neposredno po osnivanju Instituta za političke studije u Beogradu, januara 1968. godine, pokrenuta je i edicija “Političke sveske”, u cilju afirimisanja političke teorije i prakse u tadašnjem društvu. Tradicija ovog časopisa nastavljena je sredinom devedesetih godina prošlog veka, kada je časopis obnovljen u formi godišnjaka, u kojem su objavljivani naučni radovi, tj. rezultati istraživačkog rada na projektima Instituta za političke studije. Najzad, 2002. godine, Institut je ponovo pokrenuo novu seriju političkih sveski, ovaj put pod nazivom “Politička revija”, i to u nameri da se našoj stručnoj, akademskoj, ali i široj javnosti redovno predočavaju saznanja iz oblasti politikologije, političke sociologije i antropologije, novije političke istorije, komunikologije, kao i primenjenih istraživanja javnog mnjenja – praktično iz svih onih oblasti koje utemeljuju političku nauku na početku 21. veka.
Časopis izlazi četiri puta godišnje.

Izdavač: Institut za političke studije, Beograd

ISSN: 1451-4281

DOI: 10.22182/pr

Prijavi se za newsletter

ç