Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIČKA TEORIJA I FILOZOFIJA POLITIKE

OSOBENOST POLITIČKE MISLI JOVANA CVIJIĆA

Znameniti geograf i etnolog Jovan Cvijić se veoma rano sreo sa patriotskim i socijalističkim idejama. Patriotske ideje su mu usađene u porodici, a socijalističke u srednjoj školi od strane nastavnika. U periodu od aneksije Bosne i Hercegovine 1908. i . . .

PRAVO I POLITIKA

PRAVNA PRIRODA NASLEDNIČKE ZAJEDNICE

Srpsko pravo nije na izričit način propisalo kakva je pravna priroda nasledničke zajednice, usled čega postoje različita stanovišta u pravnoj nauci i sudskoj praksi. Autor analizira različite koncepcije koje su se razvile u pravnim sistemima evropsko-kontinentalnog . . .

KONTROVERZE EVROPSKIH INTEGRACIJA
OGLEDI I STUDIJE

MIGRACIJE KAO BEZBEDNOSNI PROBLEM

U ovom radu razmatran je pojam migracija sa stanovišta bezbednosne pretnje koje masovne migracije iza kojih stoje organizovane kriminalne grupe mogu predstavljati modernim državama i društvima. Migracije postoje od kada postoji čovečanstvo, međutim nisu . . .

periodika Srpska politička misao 4/2015

Prijavi se za newsletter

ç