Izaberi jezik:
Tema broja

DEMOKRATIJA I MORALNA REGULACIJA

OGLEDI I STUDIJE

MOĆ U OSTVARIVANJU KOLONIJALNE POLITIKE

Ovaj rad je pokušaj da se ukaže na opasnost kolonijalne politike po nacionalnu bezbednost malih država koje nisu u stanju da sačuvaju sopstveni suverenitet i nacionalnu bezbednost na početku XXI veka. Sam kolonijalizam je pojam koji definiše praksu u . . .

ETNOGENEZA KAO FAKTOR NACIONALNOG IDENTITETA ROMA

U članku se razmatra poreklo i migracije Roma iz prapostojbine, koje traju sve do današnjih dana, što je imalo uticaja na njihov položaj, etnokulturne karakteristike i formiranje specifičnog nacionalnog identiteta. Analiza je na osnovu brojnih naučnih . . .

RELIGIJSKI OSNOV BORBE ZA SREDIŠTE SVETA

Da bi ispitao mogućnost mirnog i trajnog političkog rešenja sukoba oko Jerusalima i Svete zemlje, autor analizira religijsku pozadinu ovog spora. On ukazuje da mitsko-religijska figura središta sveta podrazumeva da se radi o svetoj teritoriji, koja samim . . .

PRAVO I POLITIKA
periodika Srpska politička misao 2/2015

Prijavi se za newsletter

ç