Izaberi jezik:
Tema broja

Posebno izdanje 2021

„NACIJA“ U PLANETARNOM DOBU

Da se o naciji govori pristrasno i ideološki je pravilo, i svakako će ostati pravilo. Ne škodi, međutim, ako se to pravilo ponekad prekrši, čak i ako postoji opasnost da se zapadne između dve vatre. Na jednoj strani bojnog polja stoji nacionalistička . . .

UNIVERZALIZACIJA TEHNIKE I ZAPADNA KULTURA

Tehnizacija privrede i sveta života, koja se od pre oko jednog veka sve bržim tempom odvija na planetarnom nivou, se često tumačila i tumači kao propratna pojava ili makar kao predznak univerzalnog prodora zapadne kulture, oblikovane renesansom i prosvetiteljstvom. . . .

SVETSKE SILE I SVETSKA DRŽAVA

Ideja o svetskoj državi se od strane njenih zagovornika izjednačava sa idejom o večnom miru i u tom smislu preporučuje. Prevladavanje političke rasparčanosti čovečanstva treba da zaustavi trvenja koja odatle nastaju i da opšteljudske interese učini . . .

Srpska politička misao – posebno izdanje 2021 Posebno izdanje 2021

Prijavi se za newsletter

ç