Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIČKA TEORIJA I NEOLIBERALNI MODELI

PROCESUALNI ZAOKRET U GRANIČNIM STUDIJAMA

Studije granica, kao i studije prostora, su povratile važnost na globalnoj akademsko-naučnoj sceni i danas važe za jednu od najatraktivnijih istraživačkih oblasti. Ovaj rad će propitati one dimenzije razumevanja granica, koje ih ne percipira kao statične . . .

DRUŠTVENA KOHEZIJA I NJENE INSTITUCIJE

Ovaj naučni rad bavi se društvenom kohezijom. Predmet istraživanja polazi od pojmovnog okvira definisanja, potom istražuje mesto i ulogu društvene kohezije u velikim društvenim teorijama opšte sociologije, da bi se onda konkretizovao kroz pojavne oblike . . .

IZBORNI PROCESI
PRAVO I POLITIKA

TIPOLOGIJE KORUPCIJE

U radu su prikazane i analizirane tipologije korupcije, od prvih koje su se pojavile krajem šezdesetih godina 20. veka, do savremenih, pri čemu su sve potkrepljene primerima. Na osnovu tipologija svetskih istraživača, autor je u radu ponudio i tipologiju . . .

OGLEDI I STUDIJE
periodika Srpska politička misao 4/2018 4/2018

Prijavi se za newsletter

ç