Izaberi jezik:
Tema broja

PROTIVREČNOSTI DEMOKRATSKIH MODELA

ISTORIJSKI BILANS I BUDUĆNOST DEMOKRATIJE

Demokratija u svom liberalnom, danas dominantnom vidu, uprkos svom širenju, inklinira istorijskom zalasku, pre svega zbog svoje potčinjenosti profitu. Usled toga nastaje nezadrživa redukcija njenog sadržaja na proceduru. Njene socijalne i moralne sastavnice . . .

THEOCRACY IN THE MODERN WORLD

Modern Western world in political sense propagates secular prin­ciple of political organization. This means separation between the state and religion. But even in the most important Western states seculariza­tion has not been completely accepted. Even superficial . . .

EKONOMSKA DIPLOMATIJA I SVETSKA POLITIKA
ISTRAŽIVANJA

SPECIFIČNOSTI MERENJA U POLITIČKIM NAUKAMA

U radu se ističu problemi merenja u političkim naukama, i neka bitna pitanja koja se odnose na probleme definisanja pojma merenja, pre svega predmeta merenja, elemenata, procedure merenja, kao i kvantiteta i kvaliteta. Autor predlaže koncept procesa i sistema . . .

OGLEDI O SRBIJI

SRBIJA PRED IZAZOVIMA

Glavni cilj ovog članka je da pokaže da su neka pitanja mno­go kompleksnija nego što izgledaju. Glavni metod koji autor koristi u ovom članku jeste metod analize sadržaja. Autor u ovom članku raspravlja o dva problema: članstvo u Evropskoj uniji i . . .

ČLANCI I STUDIJE
POLITIČKA TRADICIJA
periodika Srpska politička misao 3/2009

Prijavi se za newsletter

ç