Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIČKA TEORIJA I FILOZOFIJA POLITIKE

KANTOVA IDEJA VEČNOG MIRA

Da bismo razumeli Kantovu ideju večnog mira, autor smatra da je neophodno da se ona sagleda u kontekstu celokupne Kantove filozofije, imajući u vidu pored političko-pravnih spisa i njegova razmatranja o moralu, istoriji, antropologiji, teleologiji prirode . . .

POLITIKA, PRAVO I EKONOMIJA
OGLEDI I STUDIJE
periodika Srpska politička misao 2/2016

Prijavi se za newsletter

ç